Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


20-10-23, Friday 11:00
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Synthesis and upconversion luminescence properties of Pr3+ doped LiY9(SiO4)6O2 phosphor

dr Nadiia Rebrova
INTiBS PAN

16-10-23, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Physics and biomedical methods for molecular studies regarding contacts in the protein world

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska
Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
12-10-23, Thursday 12:30
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Opisanie wpływu rodzaju metody syntezy, wielkości krystalitów, stechiometrii matrycy i ciśnienia przyłożonego podczas spiekania na właściwości strukturalne i spektroskopowe nanoproszków i nanoceramik granatów gadolinowo-galowo-glinowych

dr inż. Paweł Głuchowski

Czytaj więcej...
12-10-23, Thursday 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Polimery koordynacyjne oparte na ligandach z wiązaniami wielokrotnymi: przejścia fazowe porządek-nieporządek oraz właściwości zależne od temperatury

dr inż. Monika Trzebiatowska

Czytaj więcej...
10-10-23, Tuesday 14:00
Sala nr 6, budynek VIII

Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych

Dolny Śląsk w sercu i żyłach każdego człowieka

Dr n. med. Magdalena Mazurak
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Czytaj więcej...
09-10-23, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Operator Mechanics: A New Form of Quantum Mechanics without Waves or Matrices

Prof. James Freericks
Department of Physics, Georgetown University, United States

Czytaj więcej...
09-10-23, Monday 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Określenie symetrii przerw energetycznych w dwupasmowych nadprzewodnikach LaRu4As12 i PrOs4Sb12 w oparciu o badania dolnego pola krytycznego

mgr inż. Jarosław Juraszek
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
05-10-23, Thursday 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala nr 6, bud. II

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Zależności fazowe w obszarze subsolidusowym trójskładnikowego układu tlenków CaO–Nd2O3–Nb2O5 i właściwości fizykochemiczne faz

Mgr inż. Bożena Pilarek

Czytaj więcej...
28-09-23, Thursday 15:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Fizykochemii Biomedycznej

Plasmon Modulated Luminescence Upconversion for Sensing Applications

Dr. Wounjhang (Won) Park
University of Colorado Boulder

Czytaj więcej...
14-09-23, Thursday 10:30
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Workshop on Optical nanostructures for bioimaging experiments and modeling

Czytaj więcej...
23-08-23, Wednesday 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Characteristic Electronic States of Eu-based Compounds

Prof. Yoshichika Onuki
RIKEN and Tokyo Metropolitan University, Japan

Czytaj więcej...
13-07-23, Thursday 14:30
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Fizykochemii Biomedycznej

Regenerate tissues one at a time

Dr Yadong Wang, Professor of Heart Assist Technology
Meinig School of Biomedical Engineering, Cornell University

Czytaj więcej...
30-06-23, Friday 11:00
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Analiza wpływu defektów punktowych na widmo spektroskopowe nanopłytek CdSe poprzez obliczenia ab initio

mgr Piotr Żemojtel
INTiBS PAN

22-06-23, Thursday 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Wyznaczenie struktury lokalnej oraz elektronowej materiałów funkcjonalnych za pomocą rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej

Dr inż. Edyta Piskorska-Hommel
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
22-06-23, Thursday 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Mechanizmy procesów luminescencji zachodzących w wybranych nieorganicznych i hybrydowych perowskitach

Dagmara Stefańska
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
19-06-23, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Valley splitting signatures in van der Waals heterostructures: effective g-factors and proximity exchange

Dr. Paulo E. Faria Junior
University of Regensburg, Germany

12-06-23, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Stimulated emission as a tool for studies of biological materials

dr hab. Piotr Fita, prof. UW
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

07-06-23, Wednesday 14:00
Microsoft Teams

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Magnetic properties of actinide oxides

dr Eric Colineau
Zjednoczone Centrum Badawcze Komisji Europejskiej w Karlsruhe w Niemczech

Czytaj więcej...
07-06-23, Wednesday 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Preparation and investigation of spectroscopic properties of YXZO4, where X and Z – P 5+, V5+, As5+, doped with rare-earth ions and co-doped with s2 type ions

mgr inż. Marta Kardach
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
02-06-23, Friday 11:00
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Punktowe źródła światła wzbudzane laserem oparte na piance grafenowej

dr inż. Mateusz Oleszko

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30