Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


05-10-17, Thursday 13:15
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

High Critical Currents of FeAs-based Pnictides, Y123 Cuprates and MgB2 Superconductors

Krzysztof Rogacki, Günter Fuchs

Czytaj więcej...
03-10-17, Tuesday 11:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Reakcje silnie zdyspergowanych tlenków Ce1-xYbxO2-y  (0<x<1) z nośnikiem tlenkowym (SiO2 , Al2O3)

dr hab. Małgorzata Małecka

26-09-17, Tuesday 14:15
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Investigation of the coexistence of superconductivity and magnetism in substituted EuFe2As2

mgr inż. Lan Maria Tran

Czytaj więcej...
22-09-17, Friday 13:00
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Enhancement of Superconductivity in FeSe layered materials

Yoshihiko Takano
MANA, National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japan and University of Tsukuba, Japan

Czytaj więcej...
14-09-17, Thursday 11:15
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Zakładu Spektroskopii Stanów Wzbudzonych

Prezentacja oprogramowania ATOMIC MATTERS

Rafał Michalski

Czytaj więcej...
22-08-17, Tuesday 14:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Functional oxides and possible applications: An introduction to TransFerr MSCA RISE project

dr Dzmitry Karpinski
Scientific-Practical Materials Research Centre of the NAS of Belarus

11-07-17, Tuesday 10:00
sala audytoryjna

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Wręczenie nagród Dyrektora Instytutu

Różni prelegenci

Czytaj więcej...
05-07-17, Wednesday 14:00
Rzewuski Hall, Wydzial Fizyki i Astronomii, pl. Maksa Borna 9

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

How quantum physics democratized music: a meditation on physics and technology

Prof. Michael Berry
H H Wills Physics Laboratory, University of Bristol, UK

Czytaj więcej...
05-07-17, Wednesday 12:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Solid-state reactions at the phase boundary nanocrystalline complex oxide-oxide support

mgr Oksana Mendiuk

Czytaj więcej...
05-07-17, Wednesday 10:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Heavy fermion behavior and magnetic ordering in Ce(Cr,Ti)Ge3 with hexagonal perovskite structure

dr Debarchan Das
Department of Physics, Indian Institute of Technology Kanpur, India and Max-Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden, Germany

Czytaj więcej...
04-07-17, Tuesday 09:00
sala audytoryjna

Wykład w INTiBS

XXXIX Max Born Symposium: 5th International Symposium on Optics & its applications (OPTICS-2017)

Różni prelegenci

Czytaj więcej...
30-06-17, Friday 11:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

On the Persistent Luminescence Phosphors

Prof. Jorma Hölsä
University of the Free State , Bloemfontein, South Africa

27-06-17, Tuesday 12:30
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Nanomateriały otrzymywane metodą zol–żel dla układów w fotonice

dr Anna Łukowiak

Czytaj więcej...
16-06-17, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory: new research possibilities in astroparticle physics

dr hab. Piotr Homola
IFJ PAN

Czytaj więcej...
16-06-17, Friday 11:00
sala audytoryjna

Wykład w INTiBS

Hybrid mesoporous materials: properties and applications

dr Maria Luisa Saladino
University of Palermo

14-06-17, Wednesday 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Instalacja, uruchomienie i możliwości pomiarowe nowej 3He-4He chłodziarki rozcieńczalnikowej o Tbase < 7.8 K (B <= 16 T)

dr Łukasz Bochenek

14-06-17, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Localization of a magnetic moment using a two-qubit probe

Jan Krzywda
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Czytaj więcej...
14-06-17, Wednesday 11:00
sala audytoryjna

Wykład w INTiBS

Nanostructured materials: size dependent properties

dr Maria Luisa Saladino
University of Palermo

13-06-17, Tuesday 12:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Comparative studies of energy dissipation minimum in BSCCO-2223 and YBCO-123 HTS tapes

mgr Eduard Maievskyi

Czytaj więcej...
13-06-17, Tuesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Nanocząstki MxCe1-xO2-y (M - metal szlachetny) osadzone na powierzchni funkcjonalizowanego γ-Al2O3 jako aktywne i stabilne katalizatory reakcji utleniania

mgr inż. Karolina Ledwa

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30