Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


10-05-17, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Orientation approach to light-induced deformation and ordering of azobenzene-containing polymers

dr Vladimir Toshchevikov
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V.

10-05-17, Wednesday 12:15
sala 6, bud. 2

Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

Zjawisko „exchange bias” w złożonych materiałach tlenkowych

prof. Andrzej Wiśniewski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa, International Research Centre MagTop, Warszawa

Czytaj więcej...
09-05-17, Tuesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Badanie wpływu zmian struktury na właściwości luminescencyjne boranów prostych i skondensowanych: Ba2Mg(BO3)2, Ba3Sc(BO3)3 i LaMgB5O10

mgr inż. Bartosz Bondzior

08-05-17, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Aktywne modulowanie właściwości spektroskopowych i funkcjonalności nanoluminoforów rdzeń-płaszcz poprzez niejednorodne domieszkowanie jonami ziem rzadkich

dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+

05-05-17, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Thermodynamics of Mott dissociation of hadronic matter within a generalized Beth-Uhlenbeck approach

Aleksandr Dubinin
IFT

Czytaj więcej...
25-04-17, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Defekty w nanokryształach

prof. dr hab. Leszek Kępiński

25-04-17, Tuesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Stabilność ogniw słonecznych trzeciej generacji - wytwarzanie, charakteryzacja i efekt light-soaking

mgr inż. Michał Dusza

24-04-17, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Transport ładunku w nowych materiałach do przetwarzania i magazynowania energii

dr hab. inż. Wojciech Wróbel
Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

Czytaj więcej...
21-04-17, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Exploding stars with supercomputers and multi-messenger probes of the supernova engine

prof. dr Kei Kotake
Fukuoka University

Czytaj więcej...
12-04-17, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Analysis of superconducting quantum dot made simple(r)

dr Martin Žonda
Department of Condensed Matter Physics, Charles University in Prague

Czytaj więcej...
11-04-17, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Nanometryczne materiały grafenowe oraz nanorurki węglowe jako nowej generacji materiały funkcjonalne do zastosowań w katalizie

dr hab. Włodzimierz Miśta

11-04-17, Tuesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

The presence of an electric dipole moment for ultra cold bosons in optical lattices

mgr Vasyl Travin

10-04-17, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Badania spektroskopowe pojedynczych kropek kwantowych pod kątem zastosowań nanofotonicznych w zakresie podczerwieni telekomunikacyjnej

dr hab. inż. Grzegorz Sęk, prof. PWr
Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, WPPT, PWr

Czytaj więcej...
07-04-17, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Thermal Multiparticle Production as Hawking-Unruh Radiation

prof. dr, dr h.c. Helmut Satz
Univ. of Bielefeld

Czytaj więcej...
05-04-17, Wednesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Effects and mechanisms of graphene enhancement of Raman scattering

prof. Galina Dovbeshko
Instytut Fizyki, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów

04-04-17, Tuesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Nanokrystaliczny kompozyt FAp/β-TCP współdomieszkowany jonami Yb3+ i Er3+ do zastosowań w bio-obrazowaniu

mgr Paulina Sobierajska

03-04-17, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Nanostruktury węglowe oraz wybrane materiały 2D - synteza, właściwości, aplikacje

dr hab. inż. Mariusz Zdrojek, prof. PW
Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

31-03-17, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Beyond quantum mechanics

prof. dr hab. Marek Kuś
CFT PAN

Czytaj więcej...
29-03-17, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Przejścia fazowe w modelu q-wyborcy na sieciach złożonych

Arkadiusz Jędrzejewski
Katedra Fizyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej

28-03-17, Tuesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Dolne pole krytyczne Hc1 w wypełnionych skutterudytach MT4Pn12 (M = La, Pr; T = Ru, Os; Pn = As, Sb). Badania czujnikami Halla 2DEG.

mgr inż. Jarosław Juraszek

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30