Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


25-11-15, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Quantum information and thermodynamics: a resource-theoretic approach

Kamil Korzekwa
Department of Physics, Imperial College London

25-11-15, Wednesday 11:30
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Lokalna struktura wybranych nieuporządkowanych kryształów z grupy siarczanów, selenianów i wolframianów – badania przy pomocy modelowania rozpraszania dyfuzyjnego

mgr inż. Dorota Komornicka

Czytaj więcej...
24-11-15, Tuesday 12:15
Sala nr 6, budynek VIII

Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych

Analiza słabych wiązań wodorowych w solach tris-(2,6-diizopropylofenoksy)silanotiolu

mgr inż. Agnieszka Mielcarek
Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

24-11-15, Tuesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Struktura krystaliczna, przemiany fazowe i właściwości nowych związków siarczanowych z organicznymi molekułami - potencjalnych nowych ferroików i przewodników protonowych

mgr Tamara Lukianova

23-11-15, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

The Genesis of General Relativity and its Formative Years

prof. Hanoch Gutfreund
The Hebrew University of Jerusalem

Czytaj więcej...
19-11-15, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Środowiskowe Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Ultrafast relaxation of charge carriers in high-temperature superconductors

prof. dr hab. Marcin Mierzejewski

Czytaj więcej...
18-11-15, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Strong non-local effects due to the crossed Andreev scattering

prof. Tadeusz Domański
Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

17-11-15, Tuesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Increase of critical currents and peak effect in Mo substituted Y123 single crystals

mgr Anton Los

12-11-15, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

High strength conductors for pulsed high field magnets: development of Cu-Ag-Zr materials

Jens Freudenberger, Felix Thiel, Alexander Kauffmann, Song Yin, Florian Bittner, Hansjoerg Klauss and David Rafaja
Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden, Institute for Metallic Materials, Germany

Czytaj więcej...
10-11-15, Tuesday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Development of the SOI Sensors – Structure and Si Microcrystals, Modified B and Ni Impurities

A. A. Druzhinin, Yu. M. Khoverko
Lviv Polytechnic National University, Department of Semiconductor Electronics, Lviv, Ukraine

Czytaj więcej...
10-11-15, Tuesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Zbadanie wpływu rozmiaru nanokryształówtlenkowych GdVO4:Bi3+,Ln3+ (Ln=Eu, Yb) na kooperatywne oddziaływania w układzie szerokopasmowych jonów donorowych i jonów ziem rzadkich jako akceptora

mgr Katarzyna Lenczewska

09-11-15, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Badania właściwości elektrooptycznych wybranych struktur półprzewodnikowych

dr hab. Ewa Popko, prof. PWr
Katedra Technologii Kwantowych, Politechnika Wrocławska

06-11-15, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Polish "Nobel Prize" 2015: ultracold atoms. Spectroscopy of ultracold bosons in optical lattices.

dr hab. Tomasz Zaleski
INTiBS Wrocław

Czytaj więcej...
05-11-15, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

From Cu-SC to Fe-SC and back: on common correlation of Fermi surface topology and high temperature superconductivity

Alexander Kordyuk
Institute of Metal Physics, Kyiv, Ukraine

Czytaj więcej...
04-11-15, Wednesday 10:30
Sala nr 6, budynek VIII

Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych

Investigation of Phonon Spectra of Thin and Bulk MoS2 Layer Crystals

prof. A. Yaremko
Instytut Fizyki Półprzewodników NANU w Kijowie

03-11-15, Tuesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Ways of Kapitzaconductance determination

mgr Alexandra Filatova

30-10-15, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Nagroda Nobla z fizyki 2015

prof. dr hab. Jan Sobczyk

Czytaj więcej...
28-10-15, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

A few strongly interacting fermions in a one-dimensional harmonic trap

dr Tomasz Sowiński
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Czytaj więcej...
26-10-15, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Magneto - Excitons in new emerging materials

prof. Paulina Płochocka - Maude
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses
Centre National de la Recherche Scientifique
Toulouse, FRANCE

Czytaj więcej...
23-10-15, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

"Egzotyczna" symetria Poincare

prof. dr hab. Piotr Kosiński
Uniwersytet Łódzki

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30