Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


03-03-15, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Dual Emission Electron Spectromicroscope - wrocławski spektromikroskop elektronowy - koncepcja, realizacja, aplikacja

dr Krzysztof Grzelakowski
OPTICON nanotechnology, WPT, Wrocław

03-03-15, Tuesday 12:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Nuclear Transmutation of Stable and Radioactive Isotopes in Growing Biological Systems

A. Kornilova
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Czytaj więcej...
03-03-15, Tuesday 11:00
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Badania wpływu elektronów d na stan podstawowy wybranych międzymetalicznych związków f-elektronowych

mgr inż. Grzegorz Chajewski

03-03-15, Tuesday 09:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

1. Nowe materiały kompozytowe o szczególnych właściwościach elektromagnetycznych oraz innych – wstęp"
"2. Objętościowe nanokompozyty plazmoniczne uzyskiwane metodą kierunkowego zestalania.”
"3. Nanoplazmoniczny materiał otrzymany na bazie eutektyku Bi2O3-Ag.”
"4. ZnO-ZnWO4 - liniowe i nieliniowe właściwości optyczne

Dorota A. Pawlak1, Marcin Gajc2, Katarzyna Sadecka3, Paweł Osewski4
ITME Warszawa

02-03-15, Monday 12:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Plasma chemical synthesis of nanocomposite coatings, their structure and properties

prof. Aleksandr V. Rogachev

02-03-15, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Czy uniwersytet może być autonomiczny?

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

27-02-15, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Poza granicami twierdzenia Earnshawa: lewitująca żaba

dr hab. Piotr Ługiewicz

Czytaj więcej...
25-02-15, Wednesday 13:05
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Magnetyczne właściwości grafenu

prof. Włodzimierz Jaskólski
Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

24-02-15, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Nadprzewodnictwo w związkach toru

mgr inż. Krzysztof Domieracki

18-02-15, Wednesday 12:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Zakładu Spektroskopii Stanów Wzbudzonych

Wpływ rozmiaru ziarna na właściwości optyczne nanokrystalicznego Sr2CeO4

mgr Mariusz Stefański

17-02-15, Tuesday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Fractional Quantum Hall Effect first observation in a 2DHG of selectively doped strained sGe/SiGe/(001)Si-based heterostructures

Oleg A. Mironov1,2, and David R. Leadley1
1. Department of Physics, University of Warwick, Coventry, UK; 2. International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures, Wroclaw, Poland

Czytaj więcej...
12-02-15, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Środowiskowe Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Fermiony Diraca, Weyla czy Majorany? Koncepcje kwantowo-relatywistyczne we współczesnej fizyce ciała stałego

prof. dr hab. Tadeusz K. Kopeć
INTiBS PAN

11-02-15, Wednesday 14:15
Sala nr 6, budynek VIII

Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych

Elektrolity polimerowe do ogniw wielokrotnego ładowania

dr inż. Michał Marzantowicz
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

11-02-15, Wednesday 13:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Electrophoretic purification and characterization of single antibody modified photon-upconverting nanoparticles

dr Antonin Hlaváček
Masaryk University, Kamenice 5, 625 00 Brno, Czech Republic

Czytaj więcej...
04-02-15, Wednesday 12:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Zakładu Spektroskopii Stanów Wzbudzonych

Katodoluminescencja i X-ray luminescencja jonów neodymu w matrycach cztero- i pięciofosforanowych

mgr Robert Tomala

03-02-15, Tuesday 12:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Relaksacja promienista i bezpromienista wysoko wzbudzonych jonów lantanowców w matrycach fluorkowych

dr Marcin E. Witkowski
Instytut Fizyki UMK w Toruniu

Czytaj więcej...
03-02-15, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Nowe materiały funkcjonalne typu MOF –synteza, struktura i właściwości fizykochemiczne

mgr Aneta Ciupa

30-01-15, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Quantum Cosmology from canonical Quantum Gravity

dr Francesco Cianfrani

Czytaj więcej...
28-01-15, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Q-voter model with noise on multiplex network

dr Anna Chmiel
Katedra Fizyki Teoretycznej Wydziału PPT Politechniki Wrocławskiej

Czytaj więcej...
28-01-15, Wednesday 13:00
PWr, bud. D-1, sala 30

Seminarium na Politechnice Wrocławskiej

Innowacyjne Oświetlenie XXI wieku

prof. dr hab. inż. Przemysław Jacek Dereń
INTiBS PAN

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30