Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


27-03-15, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Hadronic light-by-light contribution to muon anomalous magnetic moment of muon

dr Andrej Radzhabov
Institute for System Dynamics and Control Theory SB RAS, Irkutsk

Czytaj więcej...
27-03-15, Friday 11:00
budynek II, sala 409a

Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej

Topologiczne własności związków o strukturze typu MgAgAs (tzw. 'half-Heusler phases')

dr hab. Piotr Wiśniewski

25-03-15, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Nadciekły izolator, czyli o pewnych aspektach modelu bozonowo-fermionowego

prof. dr hab. Maciej Maśka
Zakład Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Czytaj więcej...
24-03-15, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Podstawowe zagadnienia katalizy heterogenicznej. Synteza i charakterystyka mezoporowatej krzemionki typu SBA-15, jako nośnika dla nanocząstek złota

mgr inż. Piotr Kraszkiewicz

23-03-15, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Technologia Nanomateriałów w byłym Instytucie Fizyki. Nanokryształy - synteza, właściwości, zastosowania.

dr hab. Artur Podhorodecki
Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

20-03-15, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Złożone fermiony i topologiczne ciecze kwantowe

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Czytaj więcej...
18-03-15, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Astronomiczne korzenie nauki

dr hab. Jacek Własak, prof. PWr
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

17-03-15, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Magnetostrykcja, piezoelektryczność oraz efekt magnetoelektryczny wybranych pniktydków i sillenitów

mgr inż. Krzysztof Filar

16-03-15, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Nanomagnetyzm w topologicznych kropkach kwantowych

dr inż. Paweł Potasz
Katedra Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska

13-03-15, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Meson and diquark correlations in a chiral model for normal and color superconducting quark matter

mgr Daniel Zabłocki

Czytaj więcej...
12-03-15, Thursday 14:00
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium na Uniwersytecie Wrocławskim

Effective Quantum Field Theory and Graphene

prof. dr Dietmar Ebert
Uniwersytet Humboldta w Berlinie

Czytaj więcej...
11-03-15, Wednesday 15:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej IFT UWr

Integer/Fractional Quantum Hall Effect (IQHE/FQHE) and Graphene

prof. dr Dietmar Ebert
Uniwersytet Humboldta w Berlinie

Czytaj więcej...
11-03-15, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

What is quantum chemistry and what is it for?

prof. dr hab. Szczepan Roszak
Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych Wydziału Chemicznego PWr

10-03-15, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Stabilność organicznych ogniw słonecznych i wykorzystanie luminescencyjnych warstw barierowych

mgr inż. Michał Dusza

09-03-15, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Właściwości strukturalne i elektronowe powierzchni tlenków żelaza

prof. dr hab. Adam Kiejna
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski

06-03-15, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala im. J. Rzewuskiego

Seminarium na Uniwersytecie Wrocławskim

Space Wheather and its influence on the ionosphere

dr Jens Berdermann
Institute for Communication and Navigation, German Aerospace Center (DLR), Neustrelitz, Niemcy

Czytaj więcej...
06-03-15, Friday 11:00
budynek II, sala 409a

Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej

Modelowanie własności termodynamicznych układów typu Isinga o zamkniętej geometrii w pobliżu krytyczności

mgr Małgorzata Zubaszewska
Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski

05-03-15, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Magnetocaloric effect in multicomponent compounds: Field, temperature and composition variations its value and sign near Curie point

Victoria Chzhan
IMET RAS, Moscow, Russia

Czytaj więcej...
04-03-15, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

There and back again or between discrete and continuous percolation

dr hab. Grzegorz Kondrat
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

04-03-15, Wednesday 13:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

New achievements in Abberation Corrected High Resolution Transmission Electron Microscopy

dr Guillaume Brunetti
Przedstawiciel Jeol-Europe

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30