Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


03-10-14, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Współbieżność poza MPI: wielkie wyzwanie dla fizyki obliczeniowej

prof. dr hab. Zbigniew Koza

Czytaj więcej...
02-10-14, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Środowiskowe Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Residual Meissner effect and other pre-pairing phenomena in the cuprate superconductors

Prof. Tadeusz Domański
Instytut Fizyki, Uniwersytet M. Curie Skłodowskiej, Lublin

Czytaj więcej...
30-09-14, Tuesday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Direct Measurements of Magnetocaloric Properties of Magnetics in Bitter Magnet: New Techniques and Materials

V. Koledov
Kotelnikov Institute of Radio-engineering and Electronics of RAS, Moscow, Russia

Czytaj więcej...
25-09-14, Thursday 10:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Characterisation of Magnetocaloric Materials

G. Porcari
Department of Physics and Earth Sciences, University of Parma, Parma, Italy

Czytaj więcej...
24-09-14, Wednesday 12:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Laser ceramics production, key points of the technology

dr Maxim G. Ivanov
Institute of Electrophysics, Ural Branch of Russia Academy of Sciences

22-09-14, Monday 12:00
budynek II, sala 409a

Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej

Is the pseudogap a topological state?

Prof. Mauro M. Doria
Departamento de Física dos Sölidos, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil

18-09-14, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Magnetic and magnetocaloric properties of MnFe(P,Si,B) materials B2

F. Guillou
FAME, Delft University of Technology, Mekelweg, The Netherlands

Czytaj więcej...
16-09-14, Tuesday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Wpływ defektów strukturalnych na gęstość prądu krytycznego przewodów nadprzewodnikowych NbTi i MgB2

dr Daniel Gajda
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur

Czytaj więcej...
11-09-14, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

1. Direct and inverse magnetoelectric effects in the borate khantite-type family single crystals
2. Tuning the interbilayer coupling in (La1-yNdy)1.4Sr1.6Mn2O7:“chemical pressure” and rare-earth magnetism

Andrey Dubrovskiy1, Kirill Shaykhutdinov2
Kirensky Institute of Physics, RAN, Krasnoyarsk, Russia

Czytaj więcej...
15-07-14, Tuesday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Skaningowa Mikroskopia Tunelowa i Jonowa jako narzędzia do badań mikrostruktury oraz strukturyzacji powierzchni kryształów pniktydków żelaza oraz cienkich warstw nadprzewodnik/ferromagnetyk

dr Grzegorz Urbanik
MLSPMiNT

Czytaj więcej...
03-07-14, Thursday 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Określenie wpływu relaksacji wzbudzenia, transferu energii i temperatury na właściwości spektroskopowe kryształów laserowych domieszkowanych jonami lantanowców

dr Radosław Lisiecki

Czytaj więcej...
01-07-14, Tuesday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Środowiskowe Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Multiferroic Sr1-xBaxMnO3 Perovskite with a Huge Magnetoelectric Coupling

Prof. Bogdan Dabrowski
Department of Physics, Northern Illinois University, DeKalb, USA

Czytaj więcej...
24-06-14, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Spektroskopia oscylacyjna kompleksu guanidyny z kwasem benzoesowym

mgr Damian Dudzic

17-06-14, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Charakterystyka spektroskopowa kryształów (LuxGd1-x)2SiO5 domieszkowanych Ce3+, Sm3+ i Dy3+, potencjalnych materiałów laserowych pompowanych diodami InGaN/GaN

mgr Adam Strzęp

16-06-14, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

O paradoksie (nie)istnienia jaskiń wapiennych

dr hab. Piotr Szymczak
Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski

13-06-14, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Big Bang i KTP

prof. Zbigniew Haba

Czytaj więcej...
12-06-14, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Magnetotransport, Cyclotron Resonance (10GHz - 4.5THz) and GHz-MIRO investigations at temperatures between 25 mK and 300K, and in a magnetic fields up to 35T for the 2DHG with Ultra-High μ> 106 cm2/(V×s) in ultra-pure Ge-QWs on Si0.2Ge0.8” - Część II

dr Oleg A. Mironov
Department of Physics, University of Warwick, Coventry, UK

12-06-14, Thursday 12:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Rezonansowe i nieelastyczne rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego (tzw. RIXS) w tlenkach metali przejściowych: teoria i najnowsze wyniki eksperymentalne

dr Krzysztof Wohlfeld
Stanford Institute for Materials and Energy Sciences, SLAC National Accelerator Laboratory and Stanford University

Czytaj więcej...
11-06-14, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Octupoling in two dimensions: concepts, results, perspectives

Michał Jarema
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

10-06-14, Tuesday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Magnetotransport, Cyclotron Resonance (10GHz - 4.5THz) and GHz-MIRO investigations at temperatures between 25 mK and 300K, and in a magnetic fields up to 35T for the 2DHG with Ultra-High μ> 106 cm2/(V×s) in ultra-pure Ge-QWs on Si0.2Ge0.8

dr Oleg A. Mironov
Department of Physics, University of Warwick, Coventry, UK

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30