Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


11-03-14, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Samoregeneracja katalizatorów tlenkowych

dr inż Michalina Kurnatowska

10-03-14, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Cząstki dziwne w materii jądrowej

prof. dr hab. Tomasz Matulewicz
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski

10-03-14, Monday 10:00
sala audytoryjna

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Overview of modern functional materials – from synthesis to applications

prof. Philippe Boutinaud
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, Francja

Czytaj więcej...
07-03-14, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Ogłoszenie zwycięzców i prezentacje laureatów tegorocznego konkursu Fizbit

dr Maciej Matyka + laureaci konkursu

Czytaj więcej...
06-03-14, Thursday 10:15
Sala nr 6, budynek VIII

Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych

Polimorfizm, politypizm i struktura lokalna kryształów LiNH4SO4

mgr Dorota Komornicka, prof. Marek Wołcyrz

05-03-14, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Noise as the detection signal: measurement of spin states with a quantum point contact

prof. Paweł Machnikowski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

04-03-14, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

TiO2 - pigment w fotokatalizie

dr Małgorzata Małecka

04-03-14, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Nowe organiczno-nieorganiczne związki hybrydowe

mgr Tamara Lukianova

03-03-14, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo w Sr2RuO4

prof. dr hab. Karol I. Wysokiński
UMCS, Lublin

28-02-14, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Metrologia Kwantowa

dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański
IFT UW

Czytaj więcej...
28-02-14, Friday 10:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Niskotemperaturowe własności układów elektronowych w wybranych związkach arsenu

Łukasz Bochenek

Czytaj więcej...
26-02-14, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Anomalne procesy dyfuzyjne: rola czasu operacyjnego układu

prof. Karina Weron

24-02-14, Monday 14:15
sala audytoryjna

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Computer simulations of low-dimensional and bulk structures

prof. Bogdan Kuchta1, prof. Lucyna Firlej2
1. Aix-Marseille University, Marseille, Francja
2. Université Montpellier II, Montpellier, Francja

Czytaj więcej...
24-02-14, Monday 12:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Struktura, stabilność i aktywność katalityczna nanorozmiarowych mieszanych tlenków Ce1-xMxO2-y (M – metal przejściowy)

mgr inż. Michalina Kurnatowska

Czytaj więcej...
18-02-14, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Critical currents in YBa2Cu3O7 single crystals substituted with Mo

mgr Anton Los

11-02-14, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Charakterystyka strukturalna i spektroskopowa nanokrystalicznego wanadanu gadolinu GdVO4 współdomieszkowanego jonami Eu3+ oraz Bi3+

mgr Katarzyna Lenczewska

04-02-14, Tuesday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Investigation of the intra- and inter-granular properties of superconducting Y(Ca)BCO system

dr Krastyo Buchkov
Department of Low Temperature Physics, Institute of Solid State Physics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Czytaj więcej...
04-02-14, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Parowy reforming etanolu: synteza i charakterystyka katalizatorów o strukturze hydroksyapatytu

mgr Justyna Dobosz

30-01-14, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Creating a facility to study the MCE in a magnetic fields up to 14T

dr Yuri Koshkid’ko
VŠB-Technical University of Ostrava

Czytaj więcej...
28-01-14, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Otrzymywanie cienkowarstwowych kompozytów ceramiczno-polimerowych o właściwościach piezoelektrycznych

mgr inż. Krzysztof Filar

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30