WydarzeniaPubliczna obrona pracy doktorskiej

11:00 Friday, 05-03-21
Microsoft Teams

Investigations of thermal conductivity of nitride semiconductors thin films

mgr inż. Alexandra Filatova-Zalewska


Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski

Promotor pomocniczy: Dr inż. Daria Szewczyk

Recenzenci:

Prof. dr hab. Marek Godlewski, Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Marek Tłaczała, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki

Obrona odbędzie się w trybie zdalnym przy pomocy aplikacji Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software).

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30