WydarzeniaSeminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

12:00 Thursday, 14-01-21
Microsoft Teams

W przededniu rewolucji topotronicznej

prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski

Oddział Badań Magnetyków INTiBS PAN we Wrocławiu

Seminarium odbędzie się w aplikacji Microsoft Teams (dla osób z domeny intibs.pl kod dostępu to: to8aqyj). Pozosotałe osoby zainteresowane seminarium proszone są o kontakt z dr. hab. Adamem Pikulem ().

The seminar will be held in the Microsoft Teams application (for people from the intibs.pl domain, the access code is: to8aqyj). Other people interested in the seminar are asked to contact dr. hab. Adam Pikul ().

Streszczenie:

Trwająca od kilkunastu lat fascynacja izolatorami i semimetalami topologicznymi wynika z natury ich niezwykłych charakterystyk fizycznych, których intensywne badania owocują rozwojem zupełnie nowej gałęzi fizyki, nazwanej fizyką materii topologicznej, ale też wiąże się z prognozowanym wykorzystaniem niezwykłych własności fizycznych tych materiałów w wielu nowoczesnych obszarach techniki i technologii, poczynając od spintroniki, poprzez zieloną energetykę, do zastosowań w informatyce kwantowej.

W swoim popularno-naukowym wykładzie naszkicuję genezę badań materii topologicznej, a następnie scharakteryzuję podstawowe rodziny materiałów topologicznych. Jako przykłady posłużą mi monokrystaliczne związki chemiczne otrzymane (często po raz pierwszy) w laboratoriach INTiBS PAN i kompleksowo przez nas zbadane,* przy współpracy z partnerami zagranicznymi, pod kątem obecności topologicznie chronionych nietrywialnych stanów elektronowych. Wreszcie, wspólnie zastanowimy się, czy w najbliższej przyszłości pojawić się mogą powszechnie dostępne topologiczne komputery kwantowe, które zrewolucjonizują znaną nam informatykę opartą o komputery klasyczne.

*Część badań współfinasowana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu MAESTRO 2015/18/A/ST3/00057.

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30