Wydarzenia

Data:
26.06 - 28.06.2019
Miejsce:
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Organizatorzy: Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne i Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.

Warsztaty PTKryst i Rigaku Oxford Diffraction zapoznają słuchaczy z zaawansowanymi zastosowaniami oprogramowania CrysAlisPro.

Adres strony: https://www.intibs.pl/kk2019/

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30