Wydarzenia

Data:
27.06 - 29.06.2018
Miejsce:
INTiBS PAN, Wrocław

Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.

Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego „Zaawansowane zastosowania bazy CSD – dokowanie molekularne przy użyciu programu Gold” będą poświęcone praktycznym aspektom dokowania małocząsteczkowych ligandów do receptorów na wybranych przykładach. Gold jest jednym z przyjaźniejszych w stosowaniu programów, wchodzącym do pakietu CSD, dostępnym praktycznie na podstawie już posiadanej licencji we wszystkich krystalograficznych ośrodkach w kraju.

STRONA KONFERENCJI

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30