Wydarzenia

Data:
08.12.2017
Miejsce:
INTiBS PAN
XXII  Minisympozjum Fizyki Statystycznej
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Wrocław, 8 grudnia 2017 r.

Historia

Minisympozjum Fizyki Statystycznej jest cyklicznym spotkaniem fizyków zajmujących się zagadnieniami fizyki statystycznej. Spotkania odbywają się raz w roku w jednym z ośrodków: Częstochowa, Kraków, Poznań, Wrocław i Zielona Góra. Celem spotkań jest wymiana informacji o najnowszych trendach w fizyce statystycznej oraz w pokrewnych działach fizyki, prezentacja osiągnięć ośrodków biorących udział w sympozjum oraz promocja młodszych pracowników nauki, szczególnie doktorantów.

Pomysł‚ cyklicznych sympozjów z dziedziny fizyki statystycznej został‚ zaczerpnięty ze spotkań fizyków holenderskich w ramach ich Landelijk Seminars, które odbywają się kilka razy w roku i za każdym razem mają miejsce w innym ośrodku uniwersyteckim w Holandii. Organizatorzy spotkania organizują salę wykładową i fundują lunch. W Polsce pomysłodawcą podobnych spotkań, które odbywają się raz w roku jest prof. dr hab. Andrzej Drzewiński. Początkowo spotkania oparte były tylko o dwie grupy naukowe: prof. dr. hab. Józefa Sznajda z INTiBS PAN we Wrocławiu i prof. dr. hab. Grzegorza Kamieniarza z Wydziału Fizyki UAM. Pierwsze spotkanie miało miejsce 6 grudnia 1996 roku w INTiBS PAN we Wrocławiu. Kolejne spotkania odbywały się naprzemiennie w Poznaniu i we Wrocławiu, a później do ich organizacji dołączyły Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wystąpienia w części jubileuszowej z okazji 70-lecia prof. dr. hab. Józefa Sznajda

 1. prof. dr hab. Andrzej Drzewiński (Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski)
  Kwantowe splątanie w ptasiej awionice
 2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański (Instytut Matematyki, Politechnika Częstochowska)
  Lawiny zniszczeń w przeciążonych układach wielokomponentowych
 3. prof. dr hab. Józef Sznajd (INTiBS PAN, Wrocław)
  Samoorganizacja: Piękna Teoria Fizyczna

Komunikaty ustne

 1. dr Artur Barasiński (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
  Teleportacja kontrolowana w układach biseparowalnych
 2. dr Ewa Drzazga (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska)
  Czy istnieje uniwersalna granica pomiędzy nieekstensywną fizyką Tsalis'a a formalizmem Boltzmanna-Gibbsa?
 3. dr Joanna K. Kalaga (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
  Układ trzech kubitów – kwantowa sterowalność, splątanie i koherencja
 4. dr Konrad Jerzy Kapcia (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)
  Różnorodność typów porządku ładunkowego w układach skorelowanych
 5. dr hab. Jarosław Kłos (Wydział Fizyki, UAM Poznań)
  Simulations of charged dendrimers with flexible spacer-chains and explicit counterions
 6. mgr Małgorzata Kostrzewa (Akademia Jana Długosza, Częstochowa)
  Problem indukcji wysokociśnieniowego stanu nadprzewodzącego w metalicznym wodorze
 7. mgr inż. Jacek Matysiak (INTiBS PAN, Wrocław)
  Zastosowanie modelu multi-orbitalnego Hubbarda do opisu molekuł magnetycznych
 8. mgr Mateusz Nowotarski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski)
  Analiza splątania w mieszanych stanach kuditowych
 9. mgr Kamila Szewczyk (Akademia Jana Długosza, Częstochowa)
  Wygaszenie stanu nadprzewodzącego na sieci kwadratowej
 10. dr hab. Jerzy Wojtkiewicz (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)
  Critical behaviour of lattice imperfect MFT Bose gas (Własności krytyczne średniopolowej wersji niedoskonałego gazu Bosego)
 11. mgr Zbigniew Wojtkowiak (Wydział Fizyki, UAM Poznań)
  Porównanie wyników i zachowania algorytmów Metropolisa i klastrowych w obszarze krytycznym: modele Isinga, Pottsa i Ashkina-Tellera

Miejsce spotkania - INTiBS PAN we Wrocławiu, ul. Okólna 2

 • część jubileuszowa – sala audytoryjna
 • komunikaty ustne (po przerwie obiadowej) – budynek II , pok. 409A (IV piętro)

Komitet organizacyjny

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański (Politechnika Częstochowska)
 • prof. dr hab. Andrzej Drzewiński (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr hab., prof. UZ Mirosław Dudek (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski (AGH w Krakowie)
 • prof. dr hab. Romuald Lemański (INTiBS PAN we Wrocławiu)
 • dr hab., prof. PCz. Radosław Szczęśniak (Politechnika Częstochowska)
 • prof. dr hab. Józef Sznajd (INTiBS PAN we Wrocławiu)

Lokalny komitet organizacyjny:

 • prof. dr hab. Romuald Lemański
 • mgr inż. Jakub Krawczyk
 • mgr inż. Jacek Matysiak
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30