Wydarzenia

Data:
25.10 - 30.10.2015
Miejsce:
Karpacz, Hotel Artus
XVII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa
Nadprzewodnictwo i inne stany emergentne w układach z silnie skorelowanymi elektronami

banner_kkn17_panorama

 

Komitet Naukowy:

  M. Z. Cieplak (IF, Warszawa)
  R. Micnas (UAM, Poznań)
  K. Rogacki (INTiBS, Wrocław)
  J. Spałek (UJ, Kraków)
  A. Szytuła (UJ, Kraków)
  K. I. Wysokiński (UMCS, Lublin)

Komitet organizacyjny:

  (INTiBS, ML, Wrocław)
  M. Samsel-Czekała - sekretarz
  K. Filar
  D. Kaczorowski
  M. Matusiak
  A. Pikul
  K. Rogacki - przewodniczący
  T. Zaleski 

                  

Komitet Programowy:

  T. Domański (UMCS, Lublin)
  D. Kaczorowski (INTiBS, Wrocław) - przewodniczący
  A. Kołodziejczyk (AGH, Kraków)
  T. Kopeć (INTiBS, Wrocław)
  M. Maśka (UŚ, Katowice)
  A. Oleś (UJ, Kraków)
  R. Puźniak (IF, Warszawa)
  S. Robaszkiewicz (UAM, Poznań)
  K. Rogacki (INTiBS, Wrocław)
  W. Sadowski (PG, Gdańsk)
  A. Ślebarski (UŚ, Katowice)
  A. Zaleski (INTiBS, Wrocław) 

Tematyka

- Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe: zjawiska, mechanizmy, nowe materiały, zastosowania
- Nadprzewodzące układy nanorozmiarowe i niskowymiarowe
- Współistnienie nadprzewodnictwa i magnetyzmu, efekty bliskości
- Układy z silnie skorelowanymi elektronami: ciężkie fermiony, fluktuacje spinowe, fluktuacje ładunkowe
- Kwantowe przejścia fazowe, kwantowe zjawiska krytyczne
- Izolatory i semimetale topologiczne 

Adres e-mailowy: .

Sponsorzy konferencji:

- Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
- Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN
- Instytut Fizyki PAN
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Zaproszeni wykładowcy

 1. A. Błachowski (UP, Kraków)
  Od magnetyzmu do nadprzewodnictwa w związkach żelaza - badania metodą spektroskopii mössbauerowskiej 
 2. M. Z. Cieplak (IF PAN, Warszawa)
  Domieszki metali przejściowych w nadprzewodnikach żelazowych
 3. T. Cichorek (INTiBS PAN, Wrocław)
  Stany emergentne w izolatorze Kondo CeOs4As12 
 4. K. Conder (PSI, Villigen)
  Nadprzewodzące chalkogenidki żelaza interkalowane metalami alkalicznymi 
 5. B. Dąbrowski (NIU, DeKalb & ANL, Argonne)
  Strongly-correlated corner-shared networks of 3d transition metal oxides 
 6. B. Głowacki (Cambridge Univ., Cambridge)
  Applied superconducting materials
 7. T. Janowski (Pol. Lubelska, Lublin)
  Nadprzewodnikowe Urządzenia Elektroenergetyczne 
 8. J. Jaroszyński (MagLab, Tallahassee)
  Zastosowanie wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa w NHMFL 
 9. A. Kamiński (Iowa St. Univ. & Ames NL, Ames)
  Oddziaływania elektronowe w  nowych i starych nadprzewodnikach 
 10. J. Karpiński (EP, Lausanne)
  Ln4Fe2As2Te1-xO4 (Ln = Pr, Sm, Gd): Superconducting properties and structure
 11. T. Klimczuk (PG, Gdańsk)
  Efekt ciśnienia chemicznego w SmNiC2 
 12. M. Kończykowski (EP, Palaiseau)
  Phase diagram of iron-based superconductors tuned by irradiation induced disorder
 13. L. Krusin-Elbaum (CUNY, New York)
  Emergent surface superconductivity in the topological insulator Sb2Te3
 14. R. Micnas (UAM, Poznań)
  Bozonowo-fermionowy model rezonansowy dla niekonwencjonalnych nadcieczy 
 15. M. Mierzejewski (UŚ, Katowice)
  Spektroskopia optyczna z rozdzielczością czasową nadprzewodników wysokotemperaturowych 
 16. J. Spałek (UJ, Kraków)
  Unconventional superconductivity in strongly correlated systems: A brief overview
 17. T. Story (IF PAN, Warszawa)
  Półprzewodniki IV-VI jako materiały topologiczne 
 18. A. Szewczyk (IF PAN, Warszawa)
  Czy magnetyczne przejście fazowe w aluminoboranach ma charakter przemiany kwantowej? 
 19. A. Szytuła (UJ, Kraków)
  Nadprzewodnictwo w międzymetalicznych zwiazkach lutetu 
 20. W. Tabiś (Univ. of Minnesota, Minneapolis & AGH)
  Korelacje ładunkowe i ich wpływ na własności elektronowe wysokotemperaturowych nadprzewodników 
 21. J. Tworzydło (UW, Warszawa)
  Krawędź Kitaeva w nadprzewodnikach topologicznych 
 22. A. Wójs (PWr, Wrocław)
  Stany Jacka w ułamkowym kwantowym efekcie Halla 
 23. K. I. Wysokiński (UMCS, Lublin)
  Nadprzewodnictwo w holograficznym świecie (... i w obecności ciemnej materii)

Ważne daty

- Rejestracja i abstrakty: do 29 czerwca
- Decyzja oral/poster: do 7 sierpnia
- Opłata konferencyjna: do 11 września
- Nadsyłanie manuskryptów: do 17 stycznia 2016 

Terminy

XVII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa rozpocznie się wieczorem w niedzielę 25 października rejestracją i kolacją, a zakończy po obiedzie w piątek 30 października.

Wysokość opłaty konferencyjnej

- 1300 zł dla regularnych uczestników
- 900 zł dla studentów i doktorantów
- 1000 zł dla osoby towarzyszącej 

Opłata obejmuje koszty udziału w konferencji, posiłków i zakwaterowania w hotelu Artus w Karpaczu.

Publikacje konferencyjne

Manuskrypty w formie elektronicznej muszą spełniać wymagania wydawców co do treści, formy i parametrów technicznych (http://www.ifpan.edu.pl/APP/guide.pdf). Ponadto autorów obowiązuje ograniczenie objętości artykułów (w docelowym formacie APP-A) według poniższego schematu:
4 strony dla referatów typu B i plakatów,
6 stron dla referatów typu A,
8 stron dla referatów na zaproszenie.
Jedna strona artykułu w formacie docelowym (dwukolumnowym) to około 5000 znaków (ze spacjami) oraz dwa kwadratowe rysunki. Termin nadsyłania manuskryptów: do 17 stycznia 2016 roku.

Miejsce i dojazd

XVII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa odbędzie się w Hotelu Artus w Karpaczu. Wskazówki dojazdu można uzyskać korzystając z niniejszego adresu: 

https://www.google.pl/maps/place/Hotel+Artus+Prestige+Spa,+Wilcza+9,+58-540+Karpacz

XVII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa rozpocznie się wieczorem w niedzielę 25 października rejestracją i kolacją, a zakończy po obiedzie w piątek 30 października. W celu ułatwienia dojazdu do hotelu zostaną zorganizowane kursy autobusów konferencyjnych z Wrocławia do Karpacza (hotel): w niedzielę 25.10 oraz powrót w piątek 30.10 (wyjazd po 14:00).

PROGRAM wystąpień ustnych
Kliknięcie na rysunek powiększa go.

Inne wersje programu konferencji:

 • w formacie PDF: link.
 • w formacie subskrypcji kalendarza dla smartfonów i tabletów: link 
  Subskrypcję można dodać także do programów obsługujących kalendarz (np. Microsoft Outlook) lub do internetowego kalendarza Google (Inne kalendarze -> strzałka w dół -> Dodaj wg adresu URL -> wklejenie linku).
 • w uproszczonej wersji strony internetowej: link.

PROGRAM Konferencji wraz z listą prezentacji posterowych i streszczeniami: link

Tablice posterowe plakatów mają rozmiar 100 x 120 cm (szerokość x wysokość). Mocowanie plakatów możliwe jest wyłącznie za pomocą taśm samoprzylepnych i plasteliny.

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30