Typ projektu: Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii” NCBR

Kierownik projektu: Mariusz Paszkiewicz (Lider - Inwebit sp. z o.o.)
Kierownik po stronie INTiBS: dr Grzegorz Paściak

belka logo NCBR pl

Opis projektu:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN w konsorcjum z firmą Inwebit Sp. z o.o. oraz Instytutem Wysokich Ciśnień PAN, realizuje II Fazę projektu pt. „Opracowanie inteligentnego, zintegrowanego systemu generowania i magazynowania wodoru pod nazwą Wodorowa Stacja Energetyczna (WSE)” w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii” NCBR.
Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Wodorowej Stacji Energetycznej (WSE) będącej zintegrowanym systemem generowania i magazynowania wodoru w wyniku procesu elektrolizy wody, wykorzystującym energię ze zmiennych wydajnościowo źródeł odnawialnych.

Numer projektu: NTE-I/0012/2021

Wartość projektu: 87 924 403,93 zł

Dofinansowanie: 85 627 183,63 zł

Dofinansowanie I Fazy: 100 000 zł

Dofinansowanie (INTiBS) II Fazy: 4 496 500 zł