O InstytucieZastępca Kierownika Studium Doktoranckiego

Imię i nazwisko Pokój Telefon Funkcja
Małgorzata Samsel-Czekała prof. nadzw. dr hab. II/404 71 395 4 322
Zastępca Kierownika Studium Doktoranckiego
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30