O InstytucieProgram "Doktorat wdrożeniowy"

Imię i nazwisko Pokój Telefon Funkcja
Piotr Frydrysiak mgr
Doktorant, Program "Doktorat wdrożeniowy"
Łukasz Grosman mgr
Doktorant, Program "Doktorat wdrożeniowy"
Łukasz Harłukowicz mgr
Doktorant, Program "Doktorat wdrożeniowy"
Mateusz Łysień mgr VIII/105
Doktorant, Program "Doktorat wdrożeniowy"
Krzysztof Placek mgr VIII/017 71 395 4 152
Doktorant, Program "Doktorat wdrożeniowy"
Anna Siudzińska mgr V/15 71 395 4 296
Doktorant, Program "Doktorat wdrożeniowy"
Magdalena Skrajnowska mgr I/128 71 395 4 237
Doktorant, Program "Doktorat wdrożeniowy"
Kamila Startek mgr
Doktorant, Program "Doktorat wdrożeniowy"
Iwona Tomza mgr
Doktorant, Program "Doktorat wdrożeniowy"
Łukasz Wasyluk mgr
Doktorant, Program "Doktorat wdrożeniowy"
Anna Zalewska mgr
Doktorant, Program "Doktorat wdrożeniowy"
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30