21 listopada 2015 roku Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wrocławiu (prof. Wiesław Stręk, dr Bartłomiej Cichy, dr Łukasz Marciniak, dr Paweł Głuchowski, mgr Mikołaj Łukaszewicz, mgr Robert Tomala, dr hab. Dariusz Hreniak) otrzymał złoty medal na targach Brussels Innova 2015

21 listopada 2015 roku

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wrocławiu

(prof. Wiesław Stręk, dr Bartłomiej Cichy, dr Łukasz Marciniak, dr Paweł Głuchowski,
mgr Mikołaj Łukaszewicz, mgr Robert Tomala, dr hab. Dariusz Hreniak)

otrzymał

złoty medal na targach Brussels Innova 2015 

za

"Źródło szerokopasmowego światła białego oparte na grafenie"

 

 

2015_eureka_brussels_innova