Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu oferuje, we współpracy z Międzynarodową Szkołą Badawczą Maksa Plancka w Dreźnie, stypendium doktoranckie im. Włodzimierza Trzebiatowskiego na prowadzenie badań naukowych w zakresie fizyki lub chemii ciała stałego w ramach Studium Doktoranckiego INTiBS PAN.

Stypendium będzie przyznawane w drodze konkursu. Warunkiem przyznania stypendium jest rozpoczynanie studiów doktoranckich w INTiBS PAN i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej). Stypendium jest przyznawane na jeden rok i może być przedłużone o kolejne dwa lata.

Wysokość stypendium w roku akademickim 2010/2011 wynosiła 3000 zł.

Zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o przyjęcie na studium doktoranckie należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, ul. Okólna 2, 54-422 Wrocław.

Początek okresu otrzymywania stypendium: 1 października 2014 r.