W kolejnej części uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę pracownikom Instytutu za sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Treść aktu odznaczenia odczytał prof. dr hab. Bogdan Nowak, a dekoracji dokonali Wojewoda Dolnośląski pan Paweł Hreniak wraz z Dziekanem III Wydziału Polskiej Akademii Nauk prof. dr. hab. Romanem Micnasem. W imieniu nagrodzonych za odznaczenia podziękowała pani dr hab. Lucyna Macalik. Następnie odczytane zostały listy gratulacyjne nadesłane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Następnie głos zabrał Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak. Prof. dr hab. Roman Micnas reprezentujący władze Polskiej Akademii Nauk odczytał list od Prezesa Akademii, prof. dr. hab. Jerzego Duszyńskiego oraz wręczył przyznany przez niego medal dla Instytutu. Kolejnymi osobami występującymi byli prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz (Prezes Oddziału PAN we Wrocławiu), prof. dr hab. Inż. Andrzej Dziedzic (Prorektor ds. Nauczania Politechniki Wrocławskiej), prof. dr hab. Roman Puźniak (Dyrektor Instytutu Fizyki PAN), prof. dr hab. Andrzej Szytuła (Uniwersytet Jagielloński), prof. Juri Grin (Dyrektor Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Drezno, Niemcy), prof. dr hab. Bogdan Idzikowski (Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN), prof. dr hab. Andrzej Ślebarski (Uniwersytet Śląski w Katowicach), p. Katarzyna Dorywała (Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+), prof. Peter Fulde (Max Planck Institute for Physics of Complex Systems, Drezno, Niemcy), prof. dr hab. Antoni Ciszewski (Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego), oraz prof. dr hab. Janina Legendziewicz (Uniwersytet Wrocławski).

Po zakończeniu formalnej części uroczystości odbył się „Koncert strukturalny” w wykonaniu kwartetu smyczkowego, a następnie pracownicy i goście zostali zaproszeni na poczęstunek.