Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Events


24-04-29, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Investigation of the optoelectronic properties of semiconductors from group III-V diluted with bismuth and nitrogen

dr hab. Wojciech Linhart
Katedra Inżynierii Materiałów Półprzewodnikowych, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

24-04-24, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

GdPtSb a possible candidate for Weyl Physics

mgr Abhinav Agarwal
Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN

Read more...
24-04-23, 09:30
Sala Audytoryjna

Lecture within WDS IPAS

Modern optical microscopy, part 2

prof. dr hab. Artur Bednarkiewicz
Oddział Fizykochemii Biomedycznej, INTiBS PAN

24-04-19, 11:00
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Growth of high-dimension sapphire and YAG crystals via Horizontal Directed Crystallization method and its use

Dr Juraj Kajan
Universytet w Zilina, Słowacja

24-04-19, 10:00
Microsoft Teams

Seminar of the Division of Biomedical Physicochemistry

Upconversion nanophotonics - to see, to touch, to feel the nanoscale world

Prof. Fan Wang
Beihang University, China

Read more...
24-04-16, 14:30
Sala nr 6, budynek VIII

Seminar of Division of Structure Research

Polimorfizm w  hybrydach MHy2SbI5; przemiany fazowe, struktura krystaliczna i właściwości optyczne

mgr Magdalena Rowińska
Oddział Badań Strukturalnych, INTiBS PAN

24-04-16, 14:00
Sala nr 6, budynek VIII

Seminar of Division of Structure Research

Struktura krystaliczna i właściwości optyczne nowych organiczno-nieorganicznych halogenków ołowiu Cs2MHy2PbX6

mgr inż. Dawid Drozdowski
Oddział Badań Strukturalnych, INTiBS PAN

24-04-16, 09:30
Sala Audytoryjna

Lecture within WDS IPAS

Modern optical microscopy, part 1

prof. dr hab. Artur Bednarkiewicz
Oddział Fizykochemii Biomedycznej, INTiBS PAN

24-04-15, 11:00
sala 6 bud. VIII

Seminar of the Division of Biomedical Physicochemistry

Plasmonic boomerang in a single silver nanowire

Dr hab. Dawid Piątkowski
Institute of Physics Nicolaus Copernicus University, Poland

Read more...
24-04-11, 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Pominięty fragment De revolutionibus czyli o atomach Kopernika

prof. dr hab. Andrzej Zięba
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej

Read more...
24-04-10, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Selected Machine Learning techniques in condensed matter physics – part 2

prof. dr hab. Maciej Maśka
Wydział Podstawowych Problemów Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Read more...
24-04-09, 09:30
sala seminaryjna nr 6, bud. II

Lecture within WDS IPAS

Experimental methods of studying the electronic structure

prof. dr hab. Piotr Wiśniewski
Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN

24-04-08, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Majorana excitations revealed by thermodynamic measurements in the Kitaev magnet alpha-RuCl3

prof. Yuta Mizukami
Uniwersytet Tohoku w Sendai w Japonii

Read more...
24-03-27, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

CeRh2As2: from horizontal flux growth to new experimental findings

dr Grzegorz Chajewski
Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN

Read more...
24-03-22, 14:00
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Anti-Stokes white emission of YAG doped by tetravalent chromium ions under infrared laser excitation

Dr Mykhailo Chaika
Oddział Spektroskopii Optycznej, INTiBS PAN

24-03-20, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Pulse Sequence Evaluation of Paramagnetic and Super Paramagnetic Aqueous Solution at Low Tesla

mgr Waseem Afzal
Oddział Badań Magnetyków, INTIBS PAN

24-03-19, 09:30
Audytorium INTiBS PAN

Lecture within WDS IPAS

Synchrotron methods

dr hab. Edyta Piskorska-Hommel
INTiBS PAN

24-03-18, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Control of the Electronic and Magnetic Properties of the 2D Magnetic Semiconductor CrPS4

Prof. Nicolas Ubrig
Department of Quantum Matter Physics, University of Geneva

Read more...
24-03-14, 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Władysław Natanson: Pionier fizyki kwantowej, twórca zasady nierozróżnialności cząstek

prof. dr hab. Józef Spałek
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Read more...
24-03-13, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Topological semimetals and insulators – basics and example of EuIn2As2

prof. dr hab. Tomasz Toliński
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

Read more...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30