Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Events


19-11-20, 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

O strukturze lokalnych pustych obszarów w modelowych polimerach

prof. Antoni Mituś
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

19-11-19, 11:45
sala audytoryjna

PhD Seminar

Optical properties of glass nanomaterials for biological applications

mgr Katarzyna Hałubek-Głuchowska

19-11-18, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Ekscytony w nowych materiałach półprzewodnikowych

dr inż. Michał Baranowski
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses CNRS-UGA-UPS-INSA, Tuluza, Francja; Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Read more...
19-11-15, 11:00
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Przemiany fazowe w sieciach cyjankowych

Dr Monika Trzebiatowska-Gusowska

19-11-13, 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Electronic properties of  graphene/1T-TaS2 heterostructures studied by ARPES/LEED/STM/STS and DFT methods - towards topological graphene/Weyl systems

prof. dr hab. Zbigniew Klusek
Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego

Read more...
19-11-08, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

New International System of Units

prof. Anna Szmyrka-Grzebyk
INTiBS PAN, Wrocław

Read more...
19-11-06, 14:00
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

LSZ reduction for particles with mixing

dr Adrian Lewandowski
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

Read more...
19-11-05, 13:00
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Metody otrzymywania grafenu

Patrycja Kokot vel Kokocińska
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

19-11-05, 11:45
sala audytoryjna

PhD Seminar

Badania strukturalno-morfologicznie zmodyfikowanych nanometrycznych materiałów na bazie apatytów krzemianowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich

mgr Sara Targońska

19-11-04, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Quasi-interacting, Room temperature Organic Exciton-Polariton Condensates in tailored Landscapes

dr Christian Schneider
Technische Physik and Wilhelm Conrad Röntgen-Center for Complex Material Systems, University of Würzburg, Germany

Read more...
19-10-30, 13:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Doped EuFeAs2 – a novel family of magnetic superconductors

dr Michał Babij
Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa INTiBS PAN

19-10-29, 11:45
sala audytoryjna

PhD Seminar

Sol-gel barrier films on polymeric substrate

mgr Kamila Startek

19-10-28, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

In-situ HR-TEM observations of 2D materials

dr hab. Alicja Bachmatiuk
Sieć badawcza Łukasiewicz - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław

19-10-25, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Fractals and Agents in Economics: the case of Bitcoin

dr hab. Paweł Oświęcimka
IFJ PAN Kraków

Read more...
19-10-24, 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Nanocząstki MxCe1-xO2-y (M – metal szlachetny) osadzone na powierzchni funkcjonalizowanego γ-Al2O3 jako aktywne i stabilne katalizatory reakcji utleniania

mgr inż. Karolina Ledwa

Read more...
19-10-23, 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Magnesiothermy: an efficient route to mesostructured thermoelectric intermetallics,... and more

dr hab. Mathieu Pasturel
Uniwersytet w Rennes

19-10-23, 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Fermi surface reconstruction in high-temperature superconductors

dr Evgenii Kochetov
Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, JINR, Dubna

Read more...
19-10-23, 11:30
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Strukturalne przemiany fazowe indukowane temperaturą i ciśnieniem, stabilność oraz właściwości fononowe i luminescencyjne wybranych polimerów koordynacyjnych z ligandem mrówczanowym

dr Maciej Ptak

Read more...
19-10-23, 10:45
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Analiza wybranych procesów optycznych w uwięzionych kwantowo nanocząstkach związków potrójnych grupy I-III-VI

dr Bartłomiej Cichy

Read more...
19-10-22, 11:00
sala audytoryjna

Lecture in the ILT&SR

Dlaczego się starzejemy

prof. Marcin Czerwiński
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

Read more...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30