Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Events


11-05-06, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Oscylacje neutrin - widok "od kuchni"

prof. Jan Sobczyk

Read more...
11-05-05, 11:00
sala 409a, bud. 2

Division of Low Temperature and Superconductivity Seminar

Manifestation of New Interference Effects in Superconductor/Ferromagnet Spin Valve

Prof. I. A. Garifullin
Zavoisky Physical-Technical Institute, Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences, Kazan, Russia

Read more...
11-05-04, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Własności magneto-transportowe monokrystalicznego Ce2PdGa12

Dr Daniel Gnida

11-04-28, 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Kilka opowiastek z życia Marii Skłodowskiej-Curie

Prof. dr hab. Tomasz Goworek
UMCS Lublin

Read more...
11-04-20, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Stany „rezydualne” w przerwie energetycznej izolatorów Kondo

prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

11-04-19, 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Jubileuszowe, 600-tne seminarium wspomnieniowe

Read more...
11-04-18, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Teoretyczny opis wpływu niejednorodności składu i rozmiarów na wybrane właściwości struktur i przyrządów półprzewodnikowych

Dr Marta Gładysiewicz-Kudrawiec
Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

11-04-15, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Rozwiązywalne modele pętlowej grawitacji kwantowej

prof. Jerzy Lewandowski
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Read more...
11-04-14, 11:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Superconductivity in materials without inversion symmetry: simple vs. correlated systems

prof. dr Ernst Bauer
Vienna University of Technology, Austria

Read more...
11-04-12, 13:30
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Niskotemperaturowe własności układów elektronowych w wybranych związkach arsenu

mgr inż. Łukasz Bochenek

11-04-11, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Własności głębokich poziomów w p-typu AlGaAs

Dr Jan Szatkowski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11-04-08, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Elementary particles and evolution of the Universe

prof. Josif L. Buchbinder
Uniwersytet Pedagogiczny, Tomsk, Rosja

Read more...
11-04-04, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Spektroskopia fotonapięcia powierzchniowego w badaniach nowych półprzewodnikowych materiałów i struktur niskowymiarowych

Dr Piotr Sitarek
Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

11-04-01, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Konforemne i supersymetryczne rozszerzenia nierelatywistycznych symetrii Galileusza

prof. Jerzy Lukierski

Read more...
11-03-31, 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Własności nadprzewodzące i magnetyczne wybranych związków ruteno-miedzianów

Dr Piotr Klamut

Read more...
11-03-23, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Własności nadprzewodzące wypełnionego skutterudytu LaRu4As12

mgr Łukasz Bochenek

11-03-23, 12:00
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Właściwości nanokrystalicznych hydroksyapatytów z Eu3+ i Ag0

dr Anna Łukowiak

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30