Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Events


11-10-10, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Tomografia optyczna – pomysł z XIX wieku

Prof. Andrzej Kowalczyk
Wydział Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

11-10-07, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Nadświetlna prędkość neutrin w eksperymencie OPERA - rzeczywistość czy błąd pomiarowy?

dr Cezary Juszczak

Read more...
11-10-05, 15:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Low-temperature thermodynamics of some frustrated quantum Heisenberg antiferromagnets

dr Oleg Derzhko
Institute for Condensed Matter Physics, National Academy of Sciences of Ukraine

Read more...
11-10-05, 11:00
bud. II, sala 6

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Anizotropia właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników wysokotemperaturowych

prof. dr hab. Roman Puźniak
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Read more...
11-10-03, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Gigantyczne skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła przez mikrownękę n-GaAs spowodowane wywołanym oświetleniem zjawiskiem Faradaya

Prof. Michał Nawrocki
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

11-09-30, 12:30
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Czasoprzestrzeń kappa-Minkowskiego: formalizm matematyczny i zastosowania do fizyki w skali Plancka

mgr Anna Pachoł

Read more...
11-09-15, 14:00
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

IR laser stimulated afterglow fluorescence of Eu(III) doped LaAlO3 nanocrystals

Paweł Głuchowski

11-06-29, 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Funkcje cieczy jonowych w układach katalitycznych

Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

11-06-28, 13:30
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Synteza solwotermalna jako metoda otrzymywania nanorozmiarowych katalizatorów dopalania sadzy

Mgr Wiktoria Walerczyk

11-06-22, 10:30
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Wpływ pola krystalicznego na transport elektronowy w międzymetalicznych związkach ziem rzadkich

Mgr Aleksandra Szukiel-Peisert

11-06-21, 13:30
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Transfer energii w nano-perowskitach LaAlO3 na przykładzie jonów dysprozu oraz iterbu i prazeodymu

Mgr inż. Karol Lemański

11-06-20, 11:00
bud. II, sala 6

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Probing anisotropic superconducting gap with magnetic field-induced anisotropy

Prof. Ilya Vekhter
Institute of Physics, Louisiana State University (USA)

Read more...
11-06-17, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Zakrzywiona przestrzeń pędów i Zasada Względnej Lokalności

Prof. Jerzy Kowalski-Glikman

Read more...
11-06-16, 14:00
INTiBS, ul. Okólna 2, bud. II, sala 409

Doctoral dissertation defence

Teoria uporządkowania ładunkowego i magnetycznego indukowanego oddziaływaniami lokalnymi pomiędzy elektronami wędrownymi i zlokalizowanymi

Mgr inż. Jakub Wrzodak

Read more...
11-06-16, 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Wpływ rozmiaru nanokryształów luminoforów tlenkowych domieszkowanych jonami lantanowców na ich charakterystyki luminescencyjne

Dr Dariusz Hreniak

Read more...
11-06-15, 10:00
INTiBS, ul. Okólna 2, bud. II, sala 409

Doctoral dissertation defence

Influence of additions, morphology and processing parameters on superconducting properties of MgB2 wires

Mgr Oleksandr Tkachenko

Read more...
11-06-13, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Erytrocyt jako układ modelowy w badaniach biofizycznych

Dr Anna Wróbel
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

11-06-10, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Macierze fuzji i splatania w N=1 superkonforemnej teorii pola

Mgr Damian Chorążkiewicz

Read more...
11-06-09, 12:00
budynek II, sala 409a

Seminar of Division of Theory of Condensed Matter

Wprowadzenie do mechaniki niecałkowitego rzędu – modelowanie układów złożonych

Dr hab. inż. Jacek Leszczyński
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery, Politechnika Częstochowska

Read more...
11-06-08, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Badanie właściwości magnetycznych, termodynamicznych, NMR i transportu elektronowego w antyferromagnetycznej gęstej sieci Kondo U2Pt2Sn

Lan Maria Tran

Read more...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30