EventsLecture within PhD Programme and WDS IPAS

09:30, 21-04-13
Microsoft Teams

Luminescence spectroscopy of functional amorphous and crystalline materials - part 2

dr hab. Radosław Lisiecki


Remote lecture using MS Teams application. Access to the team from the intibs.pl domain (option "Join the team or create a team" + "Join the team by entering the code") using the code: smpkvp3.

Wykład zdalny przy pomocy aplikacji MS Teams. Dostęp do zespołu z domeny ntibs.pl (opcja „Dołącz do zespołu lub utwórz zespół” + „Dołącz do zespołu, wpisując kod”) przy pomocy kodu: smpkvp3.

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30