EventsPhD Seminar

11:15, 21-04-13
Microsoft Teams

3D hierarchically structured Ce1-xGdxO1-x/2 mixed oxide particles: the influence of microstructure, porosity and morphology on soot and propane oxidation

mgr Piotr Woźniak


Seminarium zdalne przy pomocy aplikacji MS Teams. Dostęp do zespołu z domeny intibs.pl (opcja „Dołącz do zespołu lub utwórz zespół” + „Dołącz do zespołu, wpisując kod”) przy pomocy kodu: smpkvp3.

Remote seminar using MS Teams application. Access to the team from the intibs.pl domain (option "Join the team or create a team" + "Join the team by entering the code") using the code: smpkvp3

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30