EventsDoctoral dissertation defence

10:00, 20-10-27
Microsoft Teams

Wpływ składu i architektury chemicznej na właściwości luminescencyjne koloidalnych nanokryształów NaYF4 domieszkowanych wybranymi jonami lantanowców

mgr Aleksandra Pilch-Wróbel


Obrona odbędzie się w trybie zdalnym przy pomocy aplikacji Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software).

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30