Temat: Synteza i badania strukturalne materiałów wykazujących własności multiferroiczne

Opiekun: dr Paweł Głuchowski (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 39 54 174, email:

Opis: Praktyki będą polegały na syntezie różnymi metodami ferrytów i manganianów domieszkowanych jonami ziem rzadkich. Dla otrzymanych związków przeprowadzone zostaną badania strukturalne (dyfrakcja XRD, mikroskopia elektronowa, raman). W trakcie praktyk student będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi metodami otrzymywania związków tlenkowych oraz optymalizacją tych metod. Ponadto praktykant/ka przeprowadzi samodzielnie analizę strukturalną i morfologiczną badanych materiałów.