Temat: Nanocząstki złożonych tlenków o zmiennej wartościowości: mikrostruktura a reaktywność chemiczna.

Opiekun: Prof. nadzw. dr hab. Leszek Kępiński

Kontakt: tel. 71 395 4155, email: L.Kepinski@int.pan.wroc.pl.

Opis: Nanocząstki złożonych tlenków o zmiennej wartościowości są interesujące ze względów czysto naukowych jak i aplikacyjnych. W pierwszym przypadku ciekawe jest określenie w jaki sposób rozmiar cząstek determinuje strukturę (granice mieszalności, skład fazowy, rodzaj ścian na powierzchni) oraz chemię (walencyjność jonów metali, redukowalność) złożonych tlenków. Istniejące, nieliczne dane pokazują, że należy się spodziewać wyraźnych różnic w porównaniu z dobrze znanymi układami makroskopowymi. Z drugiej strony nanorozmiarowe złożone tlenki znajdują zastosowanie jako katalizatory reakcji utleniania, składniki ogniw paliwowych, a także elementy układów mikro czy optoelektronicznych.

Praca ma charakter doświadczalny i interdyscyplinarny. W zależności od zdolności i upodobań kandydata akcent może być położony na stronę „fizyczną” (badania mikrostruktury za pomocą transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej) bądź na stronę „chemiczną” (synteza nanocząstek, badania redukowalności i aktywności katalitycznej).