Temat: Badania własności cieplnych wybranych kryształów molekularnych

Opiekun: dr inż. Daria Szewczyk

Kontakt: Tel. 71 395 4 276; mail:

Opis: Celem praktyk jest zapoznanie studenta z podstawowymi metodami pomiarowymi stosowanymi do wyznaczania własności cieplnych: współczynnika przewodnictwa cieplnego oraz ciepła właściwego na przykładzie wybranych kryształów molekularnych. Do analizy transportu ciepła w materiale, ze względu na silną zależność poszczególnych parametrów od temperatury, konieczne są  pomiary w szerokim zakresie temperatur, co pozwala przybliżyć mechanizmy mające decydujący wpływ na obserwowane zjawiska. Badania eksperymentalne realizowane będą na co najmniej dwóch stanowiskach pomiarowych: PPMS (Physical Property Measurement System) – do pomiarów ciepła właściwego oraz unikatowej aparaturze kriostatu helowego do wyznaczania przewodnictwa cieplnego metodą stacjonarną osiowego przepływu ciepła, znajdującej się w Oddziale Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa. Student/praktykant będzie miał również możliwość uczestniczenia w pomiarach skierowanych pod zastosowania przemysłowe wykorzystując stanowisko Hot Disk (Transient Plane Source).

Praktyka skierowana do studentów kierunków fizycznych i materiałowych.