Praktyka zdalna

Temat: Analiza widm oscylacyjnych związków metalo-organicznych

Opiekun: dr Aneta Ciupa-Litwa (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 39 54 162

Opis:

W czasie trwania praktyk student zaznajomi się z podstawami teoretycznymi spektroskopii Ramana i IR: opisem aparatury, sposobem przyrządzania próbek oraz wykonaniem pomiarów widm oscylacyjnych materiałów polikrystalicznych. Zadaniem praktykanta będzie również analiza otrzymanych widm związków metalo-organicznych z ligandem mrówczanowym i/lub fosfiniowym oraz kationami amoniowymi,a także przygotowanie graficznych opracowań danych eksperymentalnych.