Praktyka zdalna

Temat: Analiza numeryczna dla dostosowania odpowiednich ilości poszczególnych składników dla materiału kompozytowego.

Opiekun: dr hab. Jacek Ćwik (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa)

Kontakt: tel. 71 39 07 116, e-mail:

Opis:

Głównym zadaniem praktykanta będzie oszacowanie optymalnych ilości składowych czterech i pięciu związków międzymetalicznych typu RNi2 w celu uzyskania jak największych, w odpowiednio szerokim zakresie temperaturowym, zmiany ich entropii magnetycznych oraz adiabatycznych zmian temperatury.

Analizy będą prowadzone w oparciu o wcześniej uzyskane wyniki eksperymentalne. Aby wykonać powyższe zadania niezbędna jest wiedza związana z rachunkiem macierzowym.