Seminaria


11:15 poniedziałek, 12-06-17
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Multifuncjonalne fazy Heuslera: od termoelektryków po semimetale topologiczne

prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski
INTiBS PAN Wrocław

11:00 poniedziałek, 12-06-17
sala audytoryjna

Wykład w INTiBS

Non-invasive approach for the analysis of artefacts of artistic and archaeological interest and use of nanostructured materials for their conservation

dr Maria Luisa Saladino
University of Palermo

12:15 piątek, 09-06-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Thermodynamics of Mott dissociation of hadronic matter within a generalized Beth-Uhlenbeck approach

mgr Alexandr Dubinin

Czytaj więcej...
10:00 piątek, 09-06-17
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Stereochemia i właściwości 4+1 koordynacyjnych pochodnych ftalocyjaniny cynku

mgr inż. Bartosz Przybył

Czytaj więcej...
13:15 środa, 07-06-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Characterization of topological phases through entanglement measures

Marta Brzezińska
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

11:15 wtorek, 06-06-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i własności katalityczne nanostrukturalnych katalizatorów typu Au/SBA-15

mgr inż. Piotr Kraszkiewicz

11:15 poniedziałek, 05-06-17
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Nematic monopoles

prof. Paweł Pieranski
Université Paris-Sud

11:00 poniedziałek, 05-06-17
sala audytoryjna

Wykład w INTiBS

Nanomaterials: synthesis, methods of characterization and their applications

dr Maria Luisa Saladino
University of Palermo

12:15 piątek, 02-06-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

The NUONs model describing particles structures and their interactions

prof. Rene Brun
CERN

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 01-06-17
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Synteza i fizykochemiczna natura złożonych tlenków metali o strukturze typu perowskitu

dr Agnieszka Baszczuk
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 30-05-17
sala nr 6, bud. VIII Odwołane

Seminarium Doktoranckie

Struktura krystaliczna, morfologia, właściwości magnetyczne i dielektryczne SrFe12O19 oraz CoFe2O4/SrFe12O19

mgr Katarzyna Pasińska

12:15 piątek, 26-05-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Spectroscopy in the quark-gluon plasma

prof. Georg Wolschin
Univ. of Heidelberg

Czytaj więcej...
14:00 środa, 24-05-17
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Inżynieria funkcji falowych w nanostrukturach

prof. dr hab. Elżbieta Zipper
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląskiego w Katowicach

Czytaj więcej...
13:15 środa, 24-05-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Symulacje powstawania i analiza struktury wewnętrznej klastrów Lennard-Jonesa

dr Wiesław Polak
Katedra Fizyki Stosowanej Politechniki Lubelskiej

11:15 wtorek, 23-05-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Badania wpływu elektronów d na stan podstawowy wybranych międzymetalicznych związków ziem rzadkich i aktynowców

mgr inż. Grzegorz Chajewski

12:15 piątek, 19-05-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Analytical relativity and the first direct detections of gravitational waves

prof. dr hab. Piotr Jaranowski
UwB

Czytaj więcej...
13:15 środa, 17-05-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Classical engines with ideal efficiency and nonzero power: is it possible?

prof. Joseph Indekeu
Institute for Theoretical Physics, KU Leuven

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 16-05-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Nadprzewodnictwo w związkach ThTSi i ThT2Ge2

mgr inż. Krzysztof Domieracki

11:15 poniedziałek, 15-05-17
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Dynamika układów kwantowych, które nie podlegają termalizacji

prof. dr hab. Marcin Mierzejewski
Uniwersytet Śląski

12:15 piątek, 12-05-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Interaction of a quantum field with a rotating heat bath

prof. dr hab. Robert Alicki
Uniwersytet Gdański

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30