Seminaria


13:15 czwartek, 05-10-17
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

High Critical Currents of FeAs-based Pnictides, Y123 Cuprates and MgB2 Superconductors

Krzysztof Rogacki, Günter Fuchs

Czytaj więcej...
11:00 wtorek, 03-10-17
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Reakcje silnie zdyspergowanych tlenków Ce1-xYbxO2-y  (0<x<1) z nośnikiem tlenkowym (SiO2 , Al2O3)

dr hab. Małgorzata Małecka

14:15 wtorek, 26-09-17
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Investigation of the coexistence of superconductivity and magnetism in substituted EuFe2As2

mgr inż. Lan Maria Tran

Czytaj więcej...
13:00 piątek, 22-09-17
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Enhancement of Superconductivity in FeSe layered materials

Yoshihiko Takano
MANA, National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japan and University of Tsukuba, Japan

Czytaj więcej...
11:15 czwartek, 14-09-17
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Zakładu Spektroskopii Stanów Wzbudzonych

Prezentacja oprogramowania ATOMIC MATTERS

Rafał Michalski

Czytaj więcej...
14:00 wtorek, 22-08-17
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Functional oxides and possible applications: An introduction to TransFerr MSCA RISE project

dr Dzmitry Karpinski
Scientific-Practical Materials Research Centre of the NAS of Belarus

10:00 wtorek, 11-07-17
sala audytoryjna

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Wręczenie nagród Dyrektora Instytutu

Różni prelegenci

Czytaj więcej...
14:00 środa, 05-07-17
Rzewuski Hall, Wydzial Fizyki i Astronomii, pl. Maksa Borna 9

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

How quantum physics democratized music: a meditation on physics and technology

Prof. Michael Berry
H H Wills Physics Laboratory, University of Bristol, UK

Czytaj więcej...
12:00 środa, 05-07-17
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Solid-state reactions at the phase boundary nanocrystalline complex oxide-oxide support

mgr Oksana Mendiuk

Czytaj więcej...
10:00 środa, 05-07-17
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Heavy fermion behavior and magnetic ordering in Ce(Cr,Ti)Ge3 with hexagonal perovskite structure

dr Debarchan Das
Department of Physics, Indian Institute of Technology Kanpur, India and Max-Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden, Germany

Czytaj więcej...
09:00 wtorek, 04-07-17
sala audytoryjna

Wykład w INTiBS

XXXIX Max Born Symposium: 5th International Symposium on Optics & its applications (OPTICS-2017)

Różni prelegenci

Czytaj więcej...
11:00 piątek, 30-06-17
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

On the Persistent Luminescence Phosphors

Prof. Jorma Hölsä
University of the Free State , Bloemfontein, South Africa

12:30 wtorek, 27-06-17
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Nanomateriały otrzymywane metodą zol–żel dla układów w fotonice

dr Anna Łukowiak

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 16-06-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory: new research possibilities in astroparticle physics

dr hab. Piotr Homola
IFJ PAN

Czytaj więcej...
11:00 piątek, 16-06-17
sala audytoryjna

Wykład w INTiBS

Hybrid mesoporous materials: properties and applications

dr Maria Luisa Saladino
University of Palermo

14:00 środa, 14-06-17
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Instalacja, uruchomienie i możliwości pomiarowe nowej 3He-4He chłodziarki rozcieńczalnikowej o Tbase < 7.8 K (B <= 16 T)

dr Łukasz Bochenek

13:15 środa, 14-06-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Localization of a magnetic moment using a two-qubit probe

Jan Krzywda
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Czytaj więcej...
11:00 środa, 14-06-17
sala audytoryjna

Wykład w INTiBS

Nanostructured materials: size dependent properties

dr Maria Luisa Saladino
University of Palermo

12:00 wtorek, 13-06-17
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Comparative studies of energy dissipation minimum in BSCCO-2223 and YBCO-123 HTS tapes

mgr Eduard Maievskyi

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 13-06-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Nanocząstki MxCe1-xO2-y (M - metal szlachetny) osadzone na powierzchni funkcjonalizowanego γ-Al2O3 jako aktywne i stabilne katalizatory reakcji utleniania

mgr inż. Karolina Ledwa

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30