Seminaria


14:00 środa, 22-02-17
sala nr 6 (bud. II) Odwołane

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Inżynieria funkcji falowych w nanostrukturach

prof. dr hab. Elżbieta Zipper
Instytut Fizyki, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Czytaj więcej...
10:00 wtorek, 21-02-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Bozony w sieciach optycznych z nieporządkiem

mgr Anna Piekarska

11:00 czwartek, 16-02-17
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: Własności uniwersalne i ich ilościowe porównanie z eksperymentem

prof. dr hab. Józef Spałek
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Czytaj więcej...
10:00 wtorek, 07-02-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Właściwości pierścienia magnetycznego Cr8 otrzymane w oparciu o rozszerzony model Falicova-Kimballa

mgr Jacek Matysiak

11:00 piątek, 03-02-17
budynek II, sala 409a

Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej

Screening and Friedel oscillations in inhomogeneous systems with correlated fermions

mgr Banhi Chatterjee
Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Czytaj więcej...
13:00 czwartek, 02-02-17
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

The 1st Workshop of the ERA.Net RUS Plus Project “MAGNES”: Hard magnetic materials and high-current high-field superconductors for innovative technologies

Różni prelegenci

Czytaj więcej...
13:15 środa, 01-02-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Spectrum Broadcast Structures and quantum origins of objectivity

dr Jarosław Korbicz
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej oraz Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej

14:00 wtorek, 31-01-17
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Optical properties of Fe-doped Bi12SiO20

prof. Victor I. Nizhankovskii

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 30-01-17
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Monolithic microcavities of wide-bandgap semiconductors: Single photon sources, weak and strong coupling phenomena

prof. Detlef Hommel
Wrocławskie Centrum Badań EIT+

11:15 piątek, 27-01-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Spin dynamics in magnetic nanostructures: quantum vs. semiclassical approach

prof. dr hab. Tomasz Dietl
IF PAN

Czytaj więcej...
13:30 czwartek, 26-01-17
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Luminescence properties of RE3+ doped several ceramics (silicates, niobates, titanates, YAG, GGG)

dr Murat Erdem
Department of Physics, Marmara University, Istanbul, Turkey

13:15 środa, 25-01-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Relacje między konformizmem i antykonformizmem a polaryzacja grup społecznych

dr hab. Janusz Szwabiński
Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

14:00 wtorek, 24-01-17
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Wybrane zagadnienia materiałowe ceramicznych ogniw paliwowych SOFC

prof. Mirosław Miller
Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

10:00 wtorek, 24-01-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Synteza, właściwości strukturalne i spektroskopowe hydroksyapatytu strontowego domieszkowanego jonami europu(III)

mgr Katarzyna Zawisza

11:15 poniedziałek, 23-01-17
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Półprzewodniki IV-VI jako materiały topologiczne

prof. dr hab. Tomasz Story
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

12:15 piątek, 20-01-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Conformal anomalies

prof. dr hab. Krzysztof A. Meissner
UW

Czytaj więcej...
09:00 czwartek, 19-01-17
sala audytoryjna

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Seminarium odbiorcze 2016 (dzień 1): Sprawozdania z wykonania zadań statutowych w roku 2016

Różni prelegenci

Czytaj więcej...
13:15 środa, 18-01-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Uogólnione twierdzenie ergodyczne Maruyamy: od równań Langevina do teorii liczb

Jakub Ślęzak
Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

10:00 wtorek, 17-01-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Synteza i struktura nanokostek zlożonego tlenku Ce1-xEuxO2-y

mgr Aleksii Bezkrovnyi

10:15 poniedziałek, 16-01-17
Sala 322, bud. A-1, PWr

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Złącze tunelowe w strukturach InAlGaN - klucz do nowych aplikacji

prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30