Seminaria


12:00 poniedziałek, 27-03-17
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Badania strukturalne i spektroskopowe kryształów wybranych kompleksów iminomocznika

mgr inż. Damian Dudzic

Czytaj więcej...
12:00 czwartek, 23-03-17
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Nanorozmiarowe matryce nieorganiczne domieszkowane jonami lantanowców i metali przejściowych do zastosowań w termometrii luminescencyjnej

dr inż. Łukasz Marciniak
Zakład Spektroskopii Stanów Wzbudzonych, Oddział Spektroskopii Optycznej

Czytaj więcej...
13:15 środa, 22-03-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Exciton-polariton condensates in a nutshell

dr Nataliya Bobrovska
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

11:15 wtorek, 21-03-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Silnie oddziałujące bozony w sieciach optycznych z polami cechowania

mgr Konrad Patucha

11:15 poniedziałek, 20-03-17
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Perspektywy dla nowych materiałów o zwiększonej nieliniowości optycznej

prof. dr hab. Marek Samoć
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

12:15 piątek, 17-03-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Fractional skyrmions in quantum Hall systems

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
PWr

Czytaj więcej...
14:00 czwartek, 16-03-17
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Study of transport properties of doped Si microcrystals

S. Yatsukhnenko, Yu. Khoverko
Lviv Polytechnic National University, Department of semiconductor electronics (Lviv, Ukraine)

11:00 czwartek, 16-03-17
budynek II, sala 409a

Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej

Egzotyczna materia po przejściach, czyli nagroda Nobla z fizyki 2016

prof. dr hab. Andrzej Drzewiński
Uniwersytet Zielonogórski

13:15 środa, 15-03-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Polaron resonances in two vertically stacked quantum dots

dr Paweł Karwat
Katedra Fizyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej

11:15 poniedziałek, 13-03-17
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Laserowa spektroskopia molekularna z wykorzystaniem zjawiska dyspersji w pobliżu linii absorpcyjnych i jej zastosowania do detekcji śladowych stężeń gazów

dr Michał Nikodem
Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Czytaj więcej...
12:16 piątek, 10-03-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

50 years discovery of pulsars –  precise probes of space, time and matter under extreme conditions

prof. dr hab. David Blaschke
IFT, UWr

Czytaj więcej...
13:00 czwartek, 09-03-17
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Właściwości luminescencyjne i magnetyczne mieszanych tlenków metali otrzymanych w warunkach hydro i niehydrolitycznych do zastosowań biologicznych

dr hab. Robert Pązik

13:15 środa, 08-03-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Scattering Fractals and Quantum Chaos in Ultracold Dipolar Collisions​

dr Jesús Pérez Ríos

Czytaj więcej...
10:00 środa, 08-03-17
Sala konferencyjna bud. A1 WCB EIT+, ul. Stabłowicka 147

Seminarium Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Development of semiconductor photocatalyst for clean energy evolution by multidisciplinary approaches

prof. Kazuhiro Ohkawa
King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) Thuwal, Saudi Arabia

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 07-03-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Badania nad procesem konwersji energii w dół w luminoforach domieszkowanych jonami lantanowców

mgr Karina Grzeszkiewicz

11:15 poniedziałek, 06-03-17
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Materiały topologiczne z domieszkami magnetycznymi

prof. dr hab. Tomasz Dietl
Członek PAN, Instytut Fizyki PAN w Warszawie, Research Foundation MagTop - International Centre for Interfacing Magnetism and Superconductivity with Topological Matter

12:15 piątek, 03-03-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Fractional quantum mechanics and confining potentials for Levy flights

prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz
Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski

Czytaj więcej...
09:30 czwartek, 02-03-17
sala audytoryjna

Wykład w ramach Studium Doktoranckiego

Wybrane zagadnienia z fizyki ciała stałego

dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała, prof. INTiBS

Czytaj więcej...
13:15 środa, 01-03-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Złożona kinetyka cząsteczek fotochromowych w modelowych układach polimerowych: poling optyczny

Wojciech Radosz
Katedra Fizyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej

11:15 wtorek, 28-02-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Przewodność w układach silnie oddziałujących bozonów w sieciach optycznych

mgr Barbara Grygiel

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30