Seminaria


13:15 środa, 25-05-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Aharonov Bohm excitons in stacked type-II quantum dots

dr Bidisha Roy
Walter Schottky Institut, Technische Universität München

14:00 wtorek, 24-05-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Direct measurements of the magnetocaloric effect in pulsed magnetic fields

Yurii Skourski
Dresden High Magnetic Field Laboratory

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 24-05-16
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Synteza, struktura i właściwości fizykochemiczne związków metaloorganicznych z wybranymi kationami alkiloamoniowymi

mgr Aneta Ciupa

11:15 poniedziałek, 23-05-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Designing materials at the nanoscale: challenges and opportunities

prof. Paweł Hawrylak
Department of Physics, University of Ottawa

14:00 czwartek, 19-05-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

The physics of pristine and rare-earth substituted francisites

prof. Alexander N. Vasiliev
M.V. Lomonosov Moscow State University

Czytaj więcej...
14:00 środa, 18-05-16
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Resztkowy efekt Meissnera powyzej Tc w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych

prof. dr hab. Tadeusz Domański
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Czytaj więcej...
13:15 środa, 18-05-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

q-neighbor Ising model on complex networks

dr Anna Chmiel
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Czytaj więcej...
12:15 środa, 18-05-16
sala 6, bud. 2

Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

Peculiar low dimensional magnetism and superconductivity

prof. Alexander Vasiliev
Lomonosov Moscow State University, Russia

Czytaj więcej...
14:00 wtorek, 17-05-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

The system of new methods for studying the properties of magnetic perspective functional materials

V. Koledov

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 17-05-16
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Wyznaczenie położenia poziomów energetycznych 4f i 5d jonów lantanowców w paśmie wzbronionym boranów SrKB5O9, SrGa2B2O7 oraz (Ba,Ca)2Mg(BO3)2 na podstawie badań spektroskopowych jonów Eu3+, Eu2+ i Ce3+

mgr inż. Bartosz Bondzior

11:15 poniedziałek, 16-05-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

The iron-based superconductivity

prof. Alexander N. Vasiliev
M.V. Lomonosov Moscow State University

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 13-05-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Critical Scaling of Quantum Fidelity

mgr Mariusz Adamski

Czytaj więcej...
14:00 czwartek, 12-05-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Influence of carbon, neodymium and cerium on the critical current density Jc and the critical temperature Tc in MgB2 samples

Grzegorz Gajda

Czytaj więcej...
09:30 czwartek, 12-05-16
sala audytoryjna

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Superconductivity: a short lecture on certain aspects of superconductivity to initiate a discussion, consultative meeting

prof. Ludwig Schultz

13:15 środa, 11-05-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Dekoherencja spinu przy tunelowaniu nośnika w podwójnej kropce kwantowej

Mateusz Krzykowski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

13:15 środa, 11-05-16
sala audytoryjna

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Superconductivity: Workshop for Ph.D. students (2 hour talk with discussion)

prof. Ludwig Schultz
The Leibniz Institute for Solid State and Materials Research, Dresden (IFW Dresden)

12:00 środa, 11-05-16
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Modeling of Ln-Ln energy transfer processes in solids: traditional methods and recent advances

dr Andrii Shyichuk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13:30 wtorek, 10-05-16
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Charakterystyka hybrydowych materiałów nanowęglowych; zastosowanie w Katalizie

dr hab. Włodzimierz Miśta

11:15 poniedziałek, 09-05-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Magnetic ordering and magnetocaloric effect in structurally disordered melt-spun YCo2- based compounds

prof. Bogdan Idzikowski
Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 06-05-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

The hunt for (almost) perfect fluid

dr Pasi Huovinen

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30