Seminaria


14:00 środa, 05-10-16
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Własności magnetyczne, elektryczne i termodynamiczne związków Ce(Cu1-xNix)4MnyAl1-y

dr Karol Synoradzki

11:00 wtorek, 04-10-16
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

80 lat mojego życia

prof. dr hab. Wojciech Suski

11:00 czwartek, 29-09-16
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Wpływ domieszek jonów optycznie aktywnych oraz pasywacji powierzchni na właściwości spektroskopowe koloidalnych nanokrystalitów NaYF4

mgr Katarzyna Prorok

Czytaj więcej...
11:00 wtorek, 27-09-16
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Wrocławska droga do niskich temperatur - lata sześdziesiąte; przedsięwzięcia, ludzie, badania i doświadczenia we wspomnieniach Zbigniewa Kletowskiego, emerytowanego pracownika INTiBS

Zbigniew Kletowski

13:00 czwartek, 08-09-16
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Badanie mechanizmów stabilizacji nanocząstek rutenu w układach Ru-MOx/nośnik, gdzie M – ren lub molibden

mgr inż. Katarzyna Adamska

Czytaj więcej...
13:30 wtorek, 06-09-16
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Badanie mechanizmów stabilizacji nanocząstek rutenu w układach Ru-MOx/nośnik, gdzie M – ren lub molibden

mgr inż Katarzyna Adamska

11:00 poniedziałek, 22-08-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Are new high temperature superconductors ready for novel magnet applications?

Prof. Akiyasu Yamamoto
Department of Applied Physics, Tokyo University of Agriculture and Technology, Institute for Elemental Strategy, Tokyo Institute of Technology

Czytaj więcej...
11:00 środa, 10-08-16
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Luminescent properties of biological molecules infiltrated in photonic crystal on the basis of synthetic opaL

Vitalii Boiko
Department of Physics of Biological System, Institute of Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev

12:00 środa, 03-08-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Stopy Cu-Ag o wysokich własnościach wytrzymałościowych i elektrycznych

Eliza Sieja-Smaga
Laboratorium Technologii Przetwórstwa Metali Nieżelaznych Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Czytaj więcej...
13:00 piątek, 29-07-16
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Zbadanie właściwości spektroskopowych pirofosforanów oraz ortofosforanów domieszkowanych jonami europu

mgr inż. Adam Watras

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 28-06-16
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Wpływ naświetlania na właściwości magneto-elektryczne w materiałach sillenitowych

mgr Krzysztof Filar

12:00 wtorek, 21-06-16
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Organiczne i perowskitowe ogniwa słoneczne – technologia wytwarzania i badania degradacyjne

mgr Michał Dusza

14:00 środa, 15-06-16
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Spektroskopia optyczna z rozdzielczością czasową nadprzewodników wysokotemperaturowych

prof. dr hab. Marcin Mierzejewski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Czytaj więcej...
13:15 środa, 08-06-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Two-electron functions as alternative models for strongly correlated systems

dr Paweł Tecmer
Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 06-06-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Charge and spin relaxation dynamics in quasi-0D self-assembled semiconductor nanostructures

dr inż. Marcin Syperek
Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej

12:15 piątek, 03-06-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Positive maps and the problem of entanglement detection

mgr Marek Miller

Czytaj więcej...
13:15 środa, 01-06-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Ramanowska spektroskopia ab initio

dr hab. inż. Urszula D. Wdowik
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Czytaj więcej...
14:00 wtorek, 31-05-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Influence of carbon, neodymium and cerium on the critical current density Jc and the critical temperature Tc in MgB2 samples

Grzegorz Gajda

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 30-05-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i inne kwantowe zjawiska krytyczne w układach ciężkofermionowych

prof. Dariusz Kaczorowski
INTiBS PAN, Wrocław

14:00 środa, 25-05-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Magnetotransport in the nonconventional pictures of magnetic levels in the two-dimensional p-Ge and HgTe

prof. Mikhail Yakunin
Institute of Metal Physics, Ekaterinburg, Russia

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30