Seminaria


13:00 środa, 06-04-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Low Temperatures Characteristic of GaSb Whisker

A. A. Druzhinin, I. P. Ostrovskii, Y. M. Khoverko
Lviv Polytechnic National University, Department of semiconductor electronics, (Lviv, Ukraine)

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 05-04-16
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Synteza i badanie właściwości strukturalnych i spektroskopowych nanoapatytów współdomieszkowanych jonami litu oraz europu (III)

mgr Paulina Sobierajska

11:15 poniedziałek, 04-04-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Direct detection of gravitational waves

dr hab. Michał Bejger, prof. CAMK
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

14:00 środa, 30-03-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

ARPES view on electronic structure of superconductors

prof Alexander Kordyuk
Institute of Metal Physics, Kyiv, Ukraine

Czytaj więcej...
13:15 środa, 30-03-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Gauge dependent physics

dr hab. Tomasz Polak
Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza

14:00 wtorek, 22-03-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Magnetic pinning in superconductor-ferromagnet heterostructures

Dr. V. L. Bezusyy
MLSPMiNT PAN

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 22-03-16
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Energy down-conversion in lanthanide-doped nanoluminophores

mgr Karina Grzeszkiewicz

11:15 poniedziałek, 21-03-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Początek ilościowej teorii nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego?

prof. dr hab. Józef Spałek
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

12:15 piątek, 18-03-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

First direct detection of a gravitational wave

dr Arkadiusz Błaut

Czytaj więcej...
10:00 piątek, 18-03-16
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Obliczenia ab initio własności spektroskopowych kryształu Sr2CeO4

dr Andrzej Kędziorski
Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii I Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

13:15 środa, 16-03-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Collective emission from quantum dot ensembles: numerical simulation of second order correlations

prof. Paweł Machnikowski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 14-03-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Laserowo indukowana emisja światła białego z kompozytów grafenu

prof. dr hab. Wiesław Stręk
INTiBS PAN, Wrocław

12:15 piątek, 11-03-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Quarks in Compact Stars - Truth or Fiction?

dr Thomas Klähn

Czytaj więcej...
13:15 środa, 09-03-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Obliczenia ab initio w inżynierii struktury pasmowej

dr Paweł Scharoch
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Czytaj więcej...
11:15 wtorek, 08-03-16
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Koherencja oddziałujacych bozonów w sieciach optycznych w syntetycznym polu magnetycznym z dużą liczbą podpasm

mgr Konrad Patucha

11:15 poniedziałek, 07-03-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Analiza wybranych właściwości dla struktur półprzewodnikowych grupy III-V: Wzmocnienie materiałowe dla studni kwantowych, rozkład pól elektrycznych w heterostrukturach AlGaN/GaN oraz wpływ niejednorodności struktury na właściwości optyczne

dr inż. Marta Gładysiewicz-Kudrawiec
Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

13:15 środa, 02-03-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Long-lived photoluminescence polarization of liquid exfoliated monolayer tungsten disulphide

dr Łukasz Kłopotowski
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Czytaj więcej...
14:00 wtorek, 01-03-16
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Magnetic properties of superconducting nanostructures based on indium in various porous dielectrics

N.Yu. Mikhailin, D.V. Shamshur, R.V.Parfeniev, Yu.A. Kumzerov, A.V. Fokin, S.G. Romanov
Ioffe Physical-Technical Institute, Saint-Petersburg, Russia

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 29-02-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Instability of the exciton-polariton condensate

dr hab. Michał Matuszewski, prof. IF PAN
IF PAN, Warszawa

12:15 piątek, 26-02-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

From supernovae to neutron stars

prof. Yudai Suwa
Kyoto University and Max-Planck Institute for Astrophysics, Garching

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30