Seminaria


12:15 piątek, 06-05-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Oscylacje neutrin - widok "od kuchni"

prof. Jan Sobczyk

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 05-05-11
sala 409a, bud. 2

Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

Manifestation of New Interference Effects in Superconductor/Ferromagnet Spin Valve

Prof. I. A. Garifullin
Zavoisky Physical-Technical Institute, Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences, Kazan, Russia

Czytaj więcej...
14:00 środa, 04-05-11
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Własności magneto-transportowe monokrystalicznego Ce2PdGa12

Dr Daniel Gnida

12:00 czwartek, 28-04-11
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Kilka opowiastek z życia Marii Skłodowskiej-Curie

Prof. dr hab. Tomasz Goworek
UMCS Lublin

Czytaj więcej...
14:00 środa, 20-04-11
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Stany „rezydualne” w przerwie energetycznej izolatorów Kondo

prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

13:30 wtorek, 19-04-11
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Jubileuszowe, 600-tne seminarium wspomnieniowe

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 18-04-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Teoretyczny opis wpływu niejednorodności składu i rozmiarów na wybrane właściwości struktur i przyrządów półprzewodnikowych

Dr Marta Gładysiewicz-Kudrawiec
Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

12:15 piątek, 15-04-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Rozwiązywalne modele pętlowej grawitacji kwantowej

prof. Jerzy Lewandowski
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 14-04-11
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Superconductivity in materials without inversion symmetry: simple vs. correlated systems

prof. dr Ernst Bauer
Vienna University of Technology, Austria

Czytaj więcej...
13:30 wtorek, 12-04-11
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Niskotemperaturowe własności układów elektronowych w wybranych związkach arsenu

mgr inż. Łukasz Bochenek

11:15 poniedziałek, 11-04-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Własności głębokich poziomów w p-typu AlGaAs

Dr Jan Szatkowski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15 piątek, 08-04-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Elementary particles and evolution of the Universe

prof. Josif L. Buchbinder
Uniwersytet Pedagogiczny, Tomsk, Rosja

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 04-04-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Spektroskopia fotonapięcia powierzchniowego w badaniach nowych półprzewodnikowych materiałów i struktur niskowymiarowych

Dr Piotr Sitarek
Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

12:15 piątek, 01-04-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Konforemne i supersymetryczne rozszerzenia nierelatywistycznych symetrii Galileusza

prof. Jerzy Lukierski

Czytaj więcej...
12:00 czwartek, 31-03-11
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Własności nadprzewodzące i magnetyczne wybranych związków ruteno-miedzianów

Dr Piotr Klamut

Czytaj więcej...
14:00 środa, 23-03-11
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Własności nadprzewodzące wypełnionego skutterudytu LaRu4As12

mgr Łukasz Bochenek

12:00 środa, 23-03-11
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Właściwości nanokrystalicznych hydroksyapatytów z Eu3+ i Ag0

dr Anna Łukowiak

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30