Seminaria


11:15 wtorek, 07-06-11
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Wybrane aspekty silnych korelacji elektronowych w związkach ceru i uranu Ce2TSi3 i U2TSi3, gdzie T = Co, Ni, Rh lub Ir

Mgr inż. Maria Szlawska

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 06-06-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Procesy nieelastyczne w emisji i absorpcji ekscytonowej w studniach kwantowych GaN/AlGaN

Prof. Witold Bardyszewski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 03-06-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60 im. J. Rzewuskiego

Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Surfaces and Interfaces: Fundamental Importance and Understanding

Prof. dr h.c. Klaus Wandelt
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Bonn, Niemcy

Czytaj więcej...
11:00 środa, 01-06-11
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Czy ferromagnetyzm i nadprzewodnictwo mogą się polubić

Prof. dr hab. Piotr Przysłupski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Czytaj więcej...
13:30 wtorek, 31-05-11
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Zjawisko konwersji w górę w spinelu MgAl2O4 domieszkowanym Ho3+ i Yb3+ oraz Er3+ i Yb3+

Mgr inż. Adam Watras

12:00 wtorek, 31-05-11
INTiBS, ul. Okólna 2, bud. II, sala 409

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Modelowanie i interpretacja właściwości spektroskopowych i strukturalnych jonów przejściowych o najniższej symetrii lokalnej w kryształach

Mgr. inż. Paweł Gnutek

Czytaj więcej...
16:00 poniedziałek, 30-05-11
ul. Podwale 75, sala konferencyjna - parter

Seminarium Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Dlaczego interesują nas oddziaływania cząsteczek RNA z błonami?

Prof. dr hab. Tadeusz Janas
Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytet Opolski oraz Department of Molecular, Cellular and Developmental Biology, University of Colorado

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 30-05-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Światłowody fotoniczne – wybrane właściwości transmisyjne i metrologiczne

Dr Jacek Olszewski
Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

12:15 piątek, 27-05-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kwantowanie swobodnego pola skalarnego na czasoprzestrzeni nieprzemiennej

Dr Mariusz Woronowicz

Czytaj więcej...
11:00 piątek, 27-05-11
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Hybrid ferromagnet-superconductor nanosystems

Prof. dr Sergei P. Kruchinin
Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Kiev

Czytaj więcej...
15:15 środa, 25-05-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej IFT UWr

Wieloskalowe symulacje 3D obrazów mikroskopu pola jonowego

Mgr Daniel Niewieczerzał

Czytaj więcej...
14:00 środa, 25-05-11
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Does Anisotropy in Atomic Wavefunctions affect the Interpretation of Diffraction Experiments?

Dr hab. Martin Rotter
Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 23-05-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Femtochemia czyli jak fizyka ściga się z czasem

Prof. Ryszard Naskręcki
Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

14:00 środa, 18-05-11
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Struktura elektronowa związków (U;Ce)Ru2Al10, obliczona ab initio oraz zaobserwowana w eksperymencie fotoemisji rentgenowskiej

Dr Małgorzata Samsel-Czekała

11:15 poniedziałek, 16-05-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Ultraszybka spektroskopia optyczna nanostruktur półprzewodnikowych

Dr Marcin Syperek
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15 piątek, 13-05-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Teoria pola na przestrzeni kappa-Minkowskiego

Mgr Adrian Walkus

Czytaj więcej...
11:00 czwartek, 12-05-11
sala 6 (bud. II)

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

1. Obliczenia ab initio struktury elektronowej nadprzewodników Fe(Se,Te) pod ciśnieniem

Dr Małgorzata Samsel-Czekała1 oraz Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski2
1. INTiBS PAN, Wrocław, 2. IF PAN, Warszawa

Czytaj więcej...
12:00 środa, 11-05-11
Sala nr 6, budynek VIII

Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych

Lasery na swobodnych elektronach FLASH i European XFEL w Hamburgu. Aktualne i przyszłe możliwości pomiarowe w zakresie badań strukturalnych. Sprawozdanie z kwietniowego kursu w DESY.

Mgr Dorota Komornicka

13:30 wtorek, 10-05-11
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Anomalne własności magnetyczne i transportowe monokryształów związków UT2Zn20 (T = Fe, Ru, Co, Rh, Ir)

Mgr Przemysław Swatek

11:15 poniedziałek, 09-05-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Zastosowanie nieciągłości polaryzacyjno - fazowych do pomiarów właściwości optycznych

Dr Monika Borwińska
Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30