Seminaria


11:15 poniedziałek, 10-10-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Tomografia optyczna – pomysł z XIX wieku

Prof. Andrzej Kowalczyk
Wydział Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

12:15 piątek, 07-10-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Nadświetlna prędkość neutrin w eksperymencie OPERA - rzeczywistość czy błąd pomiarowy?

dr Cezary Juszczak

Czytaj więcej...
15:15 środa, 05-10-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Low-temperature thermodynamics of some frustrated quantum Heisenberg antiferromagnets

dr Oleg Derzhko
Institute for Condensed Matter Physics, National Academy of Sciences of Ukraine

Czytaj więcej...
11:00 środa, 05-10-11
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Anizotropia właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników wysokotemperaturowych

prof. dr hab. Roman Puźniak
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 03-10-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Gigantyczne skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła przez mikrownękę n-GaAs spowodowane wywołanym oświetleniem zjawiskiem Faradaya

Prof. Michał Nawrocki
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

12:30 piątek, 30-09-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Czasoprzestrzeń kappa-Minkowskiego: formalizm matematyczny i zastosowania do fizyki w skali Plancka

mgr Anna Pachoł

Czytaj więcej...
14:00 czwartek, 15-09-11
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

IR laser stimulated afterglow fluorescence of Eu(III) doped LaAlO3 nanocrystals

Paweł Głuchowski

13:30 środa, 29-06-11
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Funkcje cieczy jonowych w układach katalitycznych

Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

13:30 wtorek, 28-06-11
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Synteza solwotermalna jako metoda otrzymywania nanorozmiarowych katalizatorów dopalania sadzy

Mgr Wiktoria Walerczyk

10:30 środa, 22-06-11
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Wpływ pola krystalicznego na transport elektronowy w międzymetalicznych związkach ziem rzadkich

Mgr Aleksandra Szukiel-Peisert

13:30 wtorek, 21-06-11
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Transfer energii w nano-perowskitach LaAlO3 na przykładzie jonów dysprozu oraz iterbu i prazeodymu

Mgr inż. Karol Lemański

11:00 poniedziałek, 20-06-11
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Probing anisotropic superconducting gap with magnetic field-induced anisotropy

Prof. Ilya Vekhter
Institute of Physics, Louisiana State University (USA)

Czytaj więcej...
12:15 piątek, 17-06-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakrzywiona przestrzeń pędów i Zasada Względnej Lokalności

Prof. Jerzy Kowalski-Glikman

Czytaj więcej...
14:00 czwartek, 16-06-11
INTiBS, ul. Okólna 2, bud. II, sala 409

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Teoria uporządkowania ładunkowego i magnetycznego indukowanego oddziaływaniami lokalnymi pomiędzy elektronami wędrownymi i zlokalizowanymi

Mgr inż. Jakub Wrzodak

Czytaj więcej...
12:00 czwartek, 16-06-11
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Wpływ rozmiaru nanokryształów luminoforów tlenkowych domieszkowanych jonami lantanowców na ich charakterystyki luminescencyjne

Dr Dariusz Hreniak

Czytaj więcej...
10:00 środa, 15-06-11
INTiBS, ul. Okólna 2, bud. II, sala 409

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Influence of additions, morphology and processing parameters on superconducting properties of MgB2 wires

Mgr Oleksandr Tkachenko

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 13-06-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Erytrocyt jako układ modelowy w badaniach biofizycznych

Dr Anna Wróbel
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

12:15 piątek, 10-06-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Macierze fuzji i splatania w N=1 superkonforemnej teorii pola

Mgr Damian Chorążkiewicz

Czytaj więcej...
12:00 czwartek, 09-06-11
budynek II, sala 409a

Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej

Wprowadzenie do mechaniki niecałkowitego rzędu – modelowanie układów złożonych

Dr hab. inż. Jacek Leszczyński
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery, Politechnika Częstochowska

Czytaj więcej...
14:00 środa, 08-06-11
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Badanie właściwości magnetycznych, termodynamicznych, NMR i transportu elektronowego w antyferromagnetycznej gęstej sieci Kondo U2Pt2Sn

Lan Maria Tran

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30