SeminariaPubliczna obrona pracy doktorskiej

11:00 czwartek, 22-12-16
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Synteza oraz właściwości spektroskopowe krzemianów i glinokrzemianów domieszkowanych jonami Eu3+, Ce3+, Eu2+

mgr Dagmara Stefańska


Promotor: Prof. dr hab. Przemysław Dereń

Recenzenci: 
Prof. dr hab. Jerzy Hanuza, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu 
Prof. dr hab. Eugeniusz Zych, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30