SeminariaSeminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

15:15 poniedziałek, 09-01-17
PWr, A-1, sala 322

Zwiększenie wydajności międzypasmowych laserów kaskadowych

dr Krzysztof Ryczko

Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Seminarium związane z ubieganiem się o stopień naukowy doktora habilitowanego

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30