SeminariaSeminarium Doktoranckie

10:00 wtorek, 06-12-16
sala nr 6, bud. VIII

Dyspersja i stabilność tlenków MxCe1-xO2-y (M = Ru, Rh) osadzonych na powierzchni γ-Al2O3 pokrytej monowarstwą kwasu dekanowego

mgr Karolina Ledwa


logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30