SeminariaSeminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

11:15 piątek, 25-11-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

GPS i Teoria Względności

dr Paweł Gusin


Globalny system nawigacji (GPS) korzysta z dokładnych pomiarów czasu przy użyciu zegarów atomowych na satelitach i na powierzchni Ziemi. Zegary te są w obracającym się układzie odniesienia oraz podlegają działaniu pola grawitacyjnego Ziemi. To wpływa na ich chód. Dokładne określenie tego wpływu jest konieczne i jest przeprowadzane w ramach Teorii Względności. Jak się okazuje efekty te są tak duże, że bez ich uwzględnienia cały system GPS uległby degradacji w ciągu kilku tygodni.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30