SeminariaSeminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

15:15 środa, 23-11-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Wieloskalowe modelowanie półprzewodników azotkowych i ich stopów

mgr Michał Łopuszyński

Uniwersytet Warszawski

Azotki, a w szczególności AlN, GaN, InN i ich stopy, stanowią ważną z punktu widzenia zastosowań w optoelektronice grupę półprzewodników. Materiały te wzbudziły zainteresowanie naukowców i inżynierów dopiero stosunkowo niedawno. Dlatego też wiele własności tych związków nie zostało jeszcze dostatecznie dobrze zbadanych i zrozumianych, zwłaszcza w porównaniu do stanu wiedzy o dojrzałych technologicznie materiałach, takich jak krzem czy arsenek galu.

W prezentacji przedstawię, jak zastosowanie metod modelowania wieloskalowego pozwala pogłębić wiedzę o tych półprzewodnikach. Otrzymane wyniki będą dotyczyły trzech obszarów - nieliniowych własności elastycznych materiałów binarnych, strukturalnych i elastycznych właściwości stopów, oraz zjawisk porządkowania w potrójnych i poczwórnych mieszaninach AlN, GaN i InN. W badaniach wykorzystany został szeroki zakres metod teoretycznych – od kwantowego formalizmu funkcjonału gęstości elektronowej, przez metody oparte na mechanice klasycznej i walencyjnym polu siłowym Keatinga, po elementy teorii elastyczności.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30