SeminariaSeminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:15 poniedziałek, 21-11-11
PWr, bud. A1, sala 322

Komunikacja w pobliżu horyzontu zdarzeń oraz inne efekty obserwowane w silnych polach grawitacyjnych

Dr hab. Andrzej Radosz, prof. ndzw. PWr

Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Problem komunikacji powyżej horyzontu zdarzeń (w przypadku czasoprzestrzeni Schwarzschilda) może być rozwiązany w analityczny sposób. Mimo to, rozwiązanie posiada nietrywialny charakter. Komunikacja poniżej horyzontu, badana we współrzędnych Kruskala-Szekeresa, wykazuje nieoczekiwane zachowanie: wymiana sygnałów poniżej horyzontu zdarzeń może zachodzić zgodnie z jednym z dwóch scenariuszy. Pozostając ponad horyzontem nie sposób ocenić, który ze scenariuszy zostanie zrealizowany. Inne aspekty wybranych obserwacji, dokonywanych w silnych polach grawitacyjnych, zostaną krótko przedstawione.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30