SeminariaPubliczna obrona pracy doktorskiej

12:30 poniedziałek, 08-04-19
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Wpływ elektronów d na stan podstawowy wybranych międzymetalicznych związków ziem rzadkich i aktynowców

mgr inż. Grzegorz Chajewski


Promotor: Dr hab. Adam Pikul

Recenzenci:
Dr hab. Jerzy Goraus, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

Dokumentacja: recenzja 1, recenzja 2, streszczenie.

logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30