SeminariaSeminarium Doktoranckie

11:15 wtorek, 08-01-19
sala audytoryjna

Rare-earth-based half-Heusler phases – structure properties and optimization of thermoelectric performance

mgr Kamil Ciesielski


logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30